Elektronikus átalakítók irányítása

A tantárgy angol neve: Power Control

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMA13 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
4. A tantárgy előadója

Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Kökényesi Tamás - tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Oláh István - mestertanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Sütő Zoltán - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Analóg és digitális alapáramkörök. Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai.
7. A tantárgy célkitűzése
A tantárgy célkitűzése a tápegység topológiák és alkalmazások tantárgyban megismert kapcsolások irányítástechnikai kérdéseinek, problémáinak körüljárása ipari szempontok figyelembevételével. A hallgatók gyakorlati megközelítésből megismerkednek a lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek és inverterek szabályozástechnikai modelljeivel és irányítási módszereivel, betekintést kapnak a szabályozási elvek megvalósítására (modellvezérelt tervezés) és az implementáció valósidejű ellenőrzésére.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.hét: Bevezető előadás. Az irányítási célok megfogalmazása egy adott mintarendszeren.

2.hét: Folyamatos üzemű beavatkozó irányítása: vezérlés, stabilitás, statikus pontosság, beállási idő.

3.hét: Folyamatos üzemű beavatkozó irányítása: irányítási topológiák vizsgálata.

4.hét: Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók szabályozástechnikai modelljei. Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók irányítása állásos szabályozóval, folyamatos idejű szabályozóval és modulátorral.

5.hét: Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók irányítása diszkrét idejű szabályozóval és modulátorral. Alkalmazás a mintarendszeren.

6.hét: Egyfázisú H4 inverter vezérlési módszerei, ellenütemű és eltolásos vezérlés, vezérlési holtidő

7.hét: Egyfázisú hálózati inverterek irányítása: az irányítás céljai, szabályozástechnikai modell alkotása, kaszkád szabályozó, a feszültségszabályozó speciális problémái

8.hét: Egyfázisú hálózati inverterek irányítása: hálózati szinkronozás megvalósítása, áramszabályozási lehetőségek, rezonáns szabályozó

9.hét: Háromfázisú inverterek vezérlési módszerei, 3F modulációk

10.hét: Háromfázisú inverterek áramszabályozói, d-q rendszerbeli és rezonáns szabályozás

11.hét: Naperőművek irányítása, globális és lokális MPP, MPP keresési algoritmusok

12.hét: PLC programozási alapismeretek

13.hét: Modellvezérelt irányítás, kódgenerálás

14.hét: Az irányító rendszer ellenőrzése valósidejű (HIL) szimulátorral

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és előadótermi gyakorlat.
10. Követelmények Szorgalmi időszakban: Egy nagyzárhelyi sikeres megírása. Időzítés a mellékspecializációkra előírt ZH sáv szerint.
A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.
11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek Félév közben egyeztetett időpontban. A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

14

Készülés laborra

-

Készülés zárthelyire

14

Házi feladat elkészítése

 -

Önálló tananyag feldolgozás

 -

Vizsgafelkészülés

36

Összesen

120


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék