Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus átalakítók irányítása

  A tantárgy angol neve: Power Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA13 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Kökényesi Tamás - tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Oláh István - mestertanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Sütő Zoltán - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Analóg és digitális alapáramkörök. Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA20", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA20", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tantárgy célkitűzése a tápegység topológiák és alkalmazások tantárgyban megismert kapcsolások irányítástechnikai kérdéseinek, problémáinak körüljárása ipari szempontok figyelembevételével. A hallgatók gyakorlati megközelítésből megismerkednek a lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek és inverterek szabályozástechnikai modelljeivel és irányítási módszereivel, betekintést kapnak a szabályozási elvek megvalósítására (modellvezérelt tervezés) és az implementáció valósidejű ellenőrzésére.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét: Bevezető előadás. Az irányítási célok megfogalmazása egy adott mintarendszeren.

  2.hét: Folyamatos üzemű beavatkozó irányítása: vezérlés, stabilitás, statikus pontosság, beállási idő.

  3.hét: Folyamatos üzemű beavatkozó irányítása: irányítási topológiák vizsgálata.

  4.hét: Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók szabályozástechnikai modelljei. Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók irányítása állásos szabályozóval, folyamatos idejű szabályozóval és modulátorral.

  5.hét: Kapcsolóüzemű teljesítmény-átalakítók irányítása diszkrét idejű szabályozóval és modulátorral. Alkalmazás a mintarendszeren.

  6.hét: Egyfázisú H4 inverter vezérlési módszerei, ellenütemű és eltolásos vezérlés, vezérlési holtidő

  7.hét: Egyfázisú hálózati inverterek irányítása: az irányítás céljai, szabályozástechnikai modell alkotása, kaszkád szabályozó, a feszültségszabályozó speciális problémái

  8.hét: Egyfázisú hálózati inverterek irányítása: hálózati szinkronozás megvalósítása, áramszabályozási lehetőségek, rezonáns szabályozó

  9.hét: Háromfázisú inverterek vezérlési módszerei, 3F modulációk

  10.hét: Háromfázisú inverterek áramszabályozói, d-q rendszerbeli és rezonáns szabályozás

  11.hét: Naperőművek irányítása, globális és lokális MPP, MPP keresési algoritmusok

  12.hét: PLC programozási alapismeretek

  13.hét: Modellvezérelt irányítás, kódgenerálás

  14.hét: Az irányító rendszer ellenőrzése valósidejű (HIL) szimulátorral

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és előadótermi gyakorlat.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: Egy nagyzárhelyi sikeres megírása. Időzítés a mellékspecializációkra előírt ZH sáv szerint.
  A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Félév közben egyeztetett időpontban. A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  14

  Készülés laborra

  -

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

   -

  Önálló tananyag feldolgozás

   -

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék