Tápegység topológiák és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Power Supply Topologies and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2016. augusztus 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMA12 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balogh Attila,
4. A tantárgy előadója Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A teljesítményelektronika passzív alkatrészei és jellemzői. Analóg és digitális alapáramkörök.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy keretein belül a tápegységek alapvető alkatrészeivel, azoknak főbb jellemzőivel és kiválasztási szempontjaival foglalkozunk. Ezt követően a hallgatók megismerkednek a lineáris üzemű és a kapcsolóüzemű tápegységekkel, utóbbiak galvanikusan csatolt és galvanikusan leválasztott egy és több kimenetű változataival, valamint a kapcsolt kapacitásos tápegységek üzemviszonyaival és méretezési alapjaival. Az egyes részterületek kibontását a teljesítményelektronika napjainkban korszerű területeiből vett jellegzetes, érdeklődésre számot tartó ipari alkalmazási példák teszik plasztikussá.

8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Teljesítmény félvezetők tulajdonságai és kiválasztási szempontjai: Dióda, Bipoláris tranzisztor, FET.

2. hét: Teljesítmény félvezetők tulajdonságai és kiválasztási szempontjai: IGBT, IPM, SiC.

3. hét: Lineáris üzemű tápegységek felépítése és működése: Zener diódás stabilizátor, soros áteresztő tranzisztoros stabilizátor,

4. hét:  LDO, Kapcsolt kapacitásos tápegységek és jellemzőik

5. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Buck konverter

6. hét: Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: Közbülső váltakozó áramú körös Buck konverter.

7.hét:  Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: FORWARD konverter.

8. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Boost konverter.

9. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Buck - Boost konverter.

10. hét: Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: Egytranzisztoros nyitóüzemű, Flyback konverter.

11. hét: Több kimenetű kapcsolóüzemű tápegységek: Nyitóüzemű konverterek üzemviszonyai ideális és valóságos esetben.

12. hét: Több kimenetű kapcsolóüzemű tápegységek: Záróüzemű konverterek üzemviszonyai ideális és valóságos esetben.

13. hét: LED - es fényforrások: áramgenerátor kapcsolások. Processzormagok tápellátása.

14. hét: Hálózati akkumulátortöltők: Kapacitív és induktív szűrésű egyenirányítók vs. hálózatbarát egyenirányítók.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és előadótermi gyakorlat, rendelkezésre álló idő függvényében egy-egy tárgykör lezárásakor laboratóriumi bemutatóval kiegészítve.

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban: Egy nagyzárhelyi sikeres megírása.
A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk

Félév közben egyeztetett időpontban. A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus jegyzet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék