Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tápegység topológiák és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Power Supply Topologies and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. augusztus 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA12 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balogh Attila,
  4. A tantárgy előadója Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A teljesítményelektronika passzív alkatrészei és jellemzői. Analóg és digitális alapáramkörök.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA19", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA19", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretein belül a tápegységek alapvető alkatrészeivel, azoknak főbb jellemzőivel és kiválasztási szempontjaival foglalkozunk. Ezt követően a hallgatók megismerkednek a lineáris üzemű és a kapcsolóüzemű tápegységekkel, utóbbiak galvanikusan csatolt és galvanikusan leválasztott egy és több kimenetű változataival, valamint a kapcsolt kapacitásos tápegységek üzemviszonyaival és méretezési alapjaival. Az egyes részterületek kibontását a teljesítményelektronika napjainkban korszerű területeiből vett jellegzetes, érdeklődésre számot tartó ipari alkalmazási példák teszik plasztikussá.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Teljesítmény félvezetők tulajdonságai és kiválasztási szempontjai: Dióda, Bipoláris tranzisztor, FET.

  2. hét: Teljesítmény félvezetők tulajdonságai és kiválasztási szempontjai: IGBT, IPM, SiC.

  3. hét: Lineáris üzemű tápegységek felépítése és működése: Zener diódás stabilizátor, soros áteresztő tranzisztoros stabilizátor,

  4. hét:  LDO, Kapcsolt kapacitásos tápegységek és jellemzőik

  5. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Buck konverter

  6. hét: Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: Közbülső váltakozó áramú körös Buck konverter.

  7.hét:  Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: FORWARD konverter.

  8. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Boost konverter.

  9. hét: Galvanikusan csatolt kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai: Buck - Boost konverter.

  10. hét: Galvanikusan leválasztott kapcsolóüzemű tápegységek: Egytranzisztoros nyitóüzemű, Flyback konverter.

  11. hét: Több kimenetű kapcsolóüzemű tápegységek: Nyitóüzemű konverterek üzemviszonyai ideális és valóságos esetben.

  12. hét: Több kimenetű kapcsolóüzemű tápegységek: Záróüzemű konverterek üzemviszonyai ideális és valóságos esetben.

  13. hét: LED - es fényforrások: áramgenerátor kapcsolások. Processzormagok tápellátása.

  14. hét: Hálózati akkumulátortöltők: Kapacitív és induktív szűrésű egyenirányítók vs. hálózatbarát egyenirányítók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és előadótermi gyakorlat, rendelkezésre álló idő függvényében egy-egy tárgykör lezárásakor laboratóriumi bemutatóval kiegészítve.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: Egy nagyzárhelyi sikeres megírása.
  A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk

  Félév közben egyeztetett időpontban. A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék