Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazásfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Development of Software Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
  Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA09 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUMA09
  4. A tantárgy előadója Dr. Csorba Kristóf, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • A C++ nyelv, valamint az objektum orientált szoftverfejlesztési elvek ismerete és alkalmazása.
  • A Linux bash shell és a Windows Command Prompt (cmd.exe) alapvető használata.

    

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat az eszközöket, melyek a programozási alapismereteken túl a nagyobb szoftverfejlesztési projektek esetében szükségesek. Ide tartoznak a magas szintű osztálykönyvtárak, az automatikus tesztelés és folyamatos integrációs szerver használata, a verziókezelés és dokumentációs módszerek. A fordítási folyamatok speciálisabb beállítási lehetőségei, valamint felhő szolgáltatások felhasználása szerver oldali megoldások számára. Mindezek során a tantárgy kiemelt hangsúlyt fektet a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó feladatokra, valamint az ezekből származó speciális környezetekre.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezető, verziókezelés (2 hét)

   

  • Bevezető, követelmények ismertetése, demók a később érintett területek érdekességei közül. A tantárgy anyagának elhelyezése a villamosmérnöki szakmán belül.

  • Verziókezelés: elsősorban GIT, röviden összehasonlítva másik rendszerekkel (SVN, CVS, TFS)

  C++11, Qt és QML (5 hét)

  • C++11 kiegészítések röviden

  • Qt alapok: fejlesztő környezet, alapkoncepciók

  • Qt és GUI tervezés

  • Qt és kommunikáció: Bluetoothon és WiFi-n keresztül beágyazott rendszerrel

  Tesztelés, dokumentáció (1 hét)

  • Hibák elkerülése, hibakeresés, automatikus tesztelés

  • Dokumentálás: UML alapok, Markdown, Doxygen és JavaDoc

  Szoftvertervezési irányelvek (4 hét)

  • C++, objektum orientált tervezési elvek, KISS elv (Keep It Simple and Stupid) ismétlése.

  • SOLID elvek

  • Tervezési minták: céljuk, felismerésük, megvalósítások C++ nyelven, „antipatternek”.

  Esettanulmány, összefoglalás (1 hét vagy az elmaradó órák számának függvényében) 

  • Felhő szolgáltatások használata: PHP+MySQL alapú szerver oldal, REST API-n keresztül elért felhő szolgáltatás, valamint ezek elérése kliens oldalról.

  • Összetett esettanulmányok

   
  (A gyakorlati anyag az előadásokba ágyazva, folyamatosan kerül sorra, nem kiemelten gyakorlat órák keretében.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1)   A félévközi ismeretek elsajátítását és a gyakorlást egy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a 14. oktatási hétre meghirdetett időpont.

  Az aláírás feltételei:

  ·         A házi feladat megfelelő minőségben, határidőre való elkészítése.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató

  ·         megszerezte az aláírást,

  ·         sikeres vizsgát tett.

   

  A házi feladat 40%-ban, a vizsga 60%-ban számít az érdemjegybe.

   

  A házi feladathoz kiegészítő, szorgalmi feladatok is tartoznak, melyek kiemelkedő teljesítése esetén a vizsgára plusz pontokat, vagy megajánlott jegyet lehet szerezni.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a 14. hét végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Tantárgy weboldalán található oktatási segédanyagok.

    

  • Charaf Hassan, Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftver technikák egyetemi jegyzet elektronikus formában.

    

  • Scott Chacon: Pro Git, Apress, 2009, http://git-scm.com/book

    

  • John Ferguson Smart: Jenkins: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2011

    

  • Jasmin Blanchette: C++ GUI Programming with Qt 4 (2nd Edition), Prentice Hall, 2008

    

  • Robert C. Martin: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2008

    

  • Steve McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition, Microsoft Press, 2004

    

  • Buschmann et al.: A System of Patterns, Willey, 1996
  • Tom Pender, UML Bible, Wiley, 2003
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra (előadás)8
  Félévközi készülés órákra (gyakorlat)10
  Házi feladat elkészítése25
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Csorba Kristóf, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék