Elosztott rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Distributed Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnökinformatikus MSc szak
Alkalmazott Informatika főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMA03 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Lengyel László

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Mezei Gergely

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Albert István

mérnöktanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés
Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM210" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUM302" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM210", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM302", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend, a tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a következő tárgyakat:
BMEVIAUMA01 Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés
BMEVIAUMA00 Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák 

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés valamint a Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák  tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
8. A tantárgy részletes tematikája

 

Laboratórium anyaga

1.

Szoftverfejlesztési gyakorlatok, hibakezelés, naplózás, robosztus kód írásának módszerei, dokumentálási irányelvek, biztonsági megfontolások, tippek a hatékony kódszerkesztéshez és szoftverfejlesztéshez.

2.

Forráskódkezelés módszerei: forráskódkezelési és elágaztatási stratégiákat, kódreview módszerek és kódmetrikai mutatók, forráskódot lefedő és a funkcionalitást ellenőrző tesztek

3.

 Tesztvezérelt fejlesztés: a tesztek által vezérelt fejlesztés lépéseinek elsajátítása, a tesztek és a production kód kapcsolata, a tesztek dokumentálási ereje

4.

 Agilis fejlesztési gyakorlatok: az agilis fejlesztési módszer gyakorlása csoportokban, refaktorálási elvek és lépések, continuos integration a gyakorlatban,

5.

Projektmenedzsment eszközök a gyakorlatban: a tervezéstől az erőforrás kezelésen át a scrum meetingek, sprintek, product backlogok kezeléséig.

6.

Objektum- és szoftverkomponensek fejlesztésének gyakorlata, elosztott architektúra tervezése, az elosztottan nyújtott szolgáltatások adatkezelésének gyakorlata, a megjelenítési technikák alkalmazása

7.

Szöveges szakterületi modellezés: egy konkrét szöveges szakterületi nyelv kidolgozása, lehetőségek a nyelv feldolgozására

8.

Vizuális szakterületi modellezés: egy konkrét vizuális szakterületi nyelv kidolgozása, a nyelvhez tartozó kényszerek kidolgozása, szakterületi környezet kialakítása

9.

Modellvezérelt fejlesztés: vizuális modellek modellfeldolgozókkal történő feldolgozása, további szoftvertermékek generálása, modelltranszformációk használata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

10. Követelmények

-        Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,

-        A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése, ennek feltétele a mérési gyakorlaton való felkészült megjelenés, amit a mérésvezető oktató szóban és/vagy írásban ellenőriz. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval.

-        A félévközi jegy a jegyzőkönyvek osztályzatának átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ előírási szerint, két mérés pótolható a szorgalmi időszak végén.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Elosztott objektum alapú rendszerek (Tanszéki segédlet)
Don Box, Essential COM, Addison-Wesley Professional, 1998.
Mary Kirtland, Designing component-based applications, Microsoft Press, 1999.
Errol Simon, Distributed information systems, McGraw-Hill, 1996.
Jon Siegel, CORBA 3 Fundamentals and Programming, John Wiley & Sons, 2000.

Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.
Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.
Martin Fowler, Domain-Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010
Lengyel László, Mezei Gergely, Mészáros Tamás, Asztalos Márk, Vajk Tamás, Fehér Péter: Modellvezérelt paradigmák, Egyetemi jegyzet, VI 201-010, 2013.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Félévközi készülés órákra

38

Felkészülés a zárthelyire

0

Mérési jegyzőkönyv elkészítése

40

Felkészülés a vizsgára

0

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Lengyel László

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Mezei Gergely

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Albert István

mérnöktanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék