Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Distributed Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus MSc szak
  Alkalmazott Informatika főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA03 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mezei Gergely

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Albert István

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés
  Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM210" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUM302" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM210", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM302", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA23", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA23", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend, a tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a következő tárgyakat:
  BMEVIAUMA01 Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés
  BMEVIAUMA00 Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák 

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés valamint a Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák  tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Laboratórium anyaga

  1.

  Szoftverfejlesztési gyakorlatok, hibakezelés, naplózás, robosztus kód írásának módszerei, dokumentálási irányelvek, biztonsági megfontolások, tippek a hatékony kódszerkesztéshez és szoftverfejlesztéshez.

  2.

  Forráskódkezelés módszerei: forráskódkezelési és elágaztatási stratégiákat, kódreview módszerek és kódmetrikai mutatók, forráskódot lefedő és a funkcionalitást ellenőrző tesztek

  3.

   Tesztvezérelt fejlesztés: a tesztek által vezérelt fejlesztés lépéseinek elsajátítása, a tesztek és a production kód kapcsolata, a tesztek dokumentálási ereje

  4.

   Agilis fejlesztési gyakorlatok: az agilis fejlesztési módszer gyakorlása csoportokban, refaktorálási elvek és lépések, continuos integration a gyakorlatban,

  5.

  Projektmenedzsment eszközök a gyakorlatban: a tervezéstől az erőforrás kezelésen át a scrum meetingek, sprintek, product backlogok kezeléséig.

  6.

  Objektum- és szoftverkomponensek fejlesztésének gyakorlata, elosztott architektúra tervezése, az elosztottan nyújtott szolgáltatások adatkezelésének gyakorlata, a megjelenítési technikák alkalmazása

  7.

  Szöveges szakterületi modellezés: egy konkrét szöveges szakterületi nyelv kidolgozása, lehetőségek a nyelv feldolgozására

  8.

  Vizuális szakterületi modellezés: egy konkrét vizuális szakterületi nyelv kidolgozása, a nyelvhez tartozó kényszerek kidolgozása, szakterületi környezet kialakítása

  9.

  Modellvezérelt fejlesztés: vizuális modellek modellfeldolgozókkal történő feldolgozása, további szoftvertermékek generálása, modelltranszformációk használata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények

  -        Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,

  -        A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése, ennek feltétele a mérési gyakorlaton való felkészült megjelenés, amit a mérésvezető oktató szóban és/vagy írásban ellenőriz. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval.

  -        A félévközi jegy a jegyzőkönyvek osztályzatának átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ előírási szerint, két mérés pótolható a szorgalmi időszak végén.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Elosztott objektum alapú rendszerek (Tanszéki segédlet)
  Don Box, Essential COM, Addison-Wesley Professional, 1998.
  Mary Kirtland, Designing component-based applications, Microsoft Press, 1999.
  Errol Simon, Distributed information systems, McGraw-Hill, 1996.
  Jon Siegel, CORBA 3 Fundamentals and Programming, John Wiley & Sons, 2000.

  Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.
  Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.
  Martin Fowler, Domain-Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010
  Lengyel László, Mezei Gergely, Mészáros Tamás, Asztalos Márk, Vajk Tamás, Fehér Péter: Modellvezérelt paradigmák, Egyetemi jegyzet, VI 201-010, 2013.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  38

  Felkészülés a zárthelyire

  0

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  40

  Felkészülés a vizsgára

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mezei Gergely

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Albert István

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék