Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer és alkalmazástechnika labor II.

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM315 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  egyetemi docensAutomatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM254")
  ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM255")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA10") ) )  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMB03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend: 

  A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254) és a Robotirányítás rendszertechnikája (VIAUM255) c. tantárgyakat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elvégzendő mérések az elméleti szakirány tantárgyak anyagához kapcsolódnak és az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését segítik elő, ill. az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásait mutatják be.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.       Ipari szerelőrobot programozása I. – Nokia Puma 560

  A hallgatók megismerkednek egy általános célú ipari szerelőrobot programozásával, amely segédérzékelőkkel kiegészítve egy modellezett ipari folyamat kiszolgálását végzi.
  A mérésben a hallgatók feladata az egyes egységek nyelvi kezelése és egyszerűbb feladatok megoldása (a feladatok házi feladatként kerülnek előkészítésre).

  2.       Ipari szerelőrobot programozása II. – Mitsubishi MELFA RV-3SDB

  A hallgatók a mérésen egy korszerű robot program fejlesztő rendszert alkalmaznak. Szimulálják a feladat megoldását, majd végrehajtják valós környezetben.

  3.       Digitális szabályozó algoritmusok

  Félüzemi folyamatmodell digitális szabályozóinak programozása QNX operációs rendszer alatt. Folyamatirányítás és diagnosztika Ethernet hálózaton keresztül.

  4.       Autonóm robot navigációs rendszere I. – Ultrahangos helymeghatározás

  Mobil robot helymeghatározó és navigációs rendszerének vizsgálata ultrahangos helymeghatározó rendszer segítségével.

  5.       Autonóm robot navigációs rendszere II. – A dead reckoning elv

  Mobil robot helymeghatározó (pozíció és orientáció) rendszerének vizsgálata inkrementális adókon alapuló elfordulás-érzékelés és a dead reckoning elv alkalmazásával.

  6.       Vastagkliens alkalmazásfejlesztés PC-n I. - Document-View architektúra

  A mérés során egy Document-View architektúrára épülő, grafikus felhasználói felülettel rendelkező alkalmazást kell elkészíteni, amely egy naplófájlban tárolt mérési értékeket jelenít meg, akár több nézetben.

  7.       Vastagkliens alkalmazásfejlesztés PC-n II. - Többszálú alkalmazások

  A mérés célja, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a többszálú alkalmazások fejlesztésében vastagkliens, grafikus felhasználói felülettel rendelkező alkalmazások esetében.

  8.       Vastagkliens alkalmazásfejlesztés PC-n III. - Hálózatkezelés

  A hallgatók feladata egy olyan vastagkliens alkalmazás elkészítése, amely TCP/IP alapon támogatja egy eszköz távfelügyeletét (mért adatok megjelenítése, vezérlés).

  9.       Alkalmazásfejlesztés mobilkészülékre

  A hallgatók a mérés során megismerkednek a mobilkészüléken való alkalmazásfejlesztés alapjaival: a feladat Bluetooth alapú kommunikáció megvalósítása soros port programozásával.

  10.   Beágyazott webkiszolgáló alapú távfelügyelet

  A hallgatók feladata egy nagyteljesítményű ARM mikrokontrolleren futó, Linux környezetben telepített webkiszolgálóra épülő olyan webalkalmazás elkészítése, amely lehetővé teszi egy a mikrokontrollerhez kapcsolódó eszköz webes távfelügyeletét.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumában kell elvégezni.

   

  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban:

  1.      10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.

   

  2.     1 db otthon előkészítendő feladat, amit a hallgatók előkészítve kell hozzanak az 1-es mérésre. A mérés elvégzésének feltétele az előkészített megoldás megléte. Értékelése a mérési jegyben, a laboratórumban végzett munkával együtt történik.


  b.             A vizsgaidőszakban:   nincs

   

  c.              Elővizsga:                  nincs

   

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre egy-egy osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján), a gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő (többnyire elektronikus) mérési útmutatók és segédanyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  egyetemi docensAutomatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  A kidolgozásban a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatói is részt vettek