Szolgáltatás-orientált és modellvezérelt paradigmák lab.

A tantárgy angol neve: Service-Oriented Architectures and Model-Driven Paradigms Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2010. december 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Alkalmazott informatika szakirány 
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM302 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
4. A tantárgy előadója
Név
Beosztás
Tanszék
dr. Mezei Gergely
adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor
tanársegéd
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • Szolgátatásorientált rendszerek
 • Modellvezérelt paradigmák
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM208")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIIIMA04") )
ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM126")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA01") )ÉS
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező előtanulmányi rend: 

A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a Szolgáltatásorientált rendszerek (VIAUM208) és a Modellvezérelt paradigmák (VIAUM126) tantárgyakat.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a  „Szolgáltatásorientált rendszerek” és „Modellvezérelt paradigmák” tantárgyak ismeretanyagának fejlesztésorientált, alapvetően önálló munkára építő elmélyítése, foglalkozásonként egy-egy nagyobb lélegzetű „projekt” csoportmunka keretében történő megvalósítása, részletes specifikáció és előre kiadott segédanyagok alapján.
8. A tantárgy részletes tematikája A laboratóriumi foglalkozásokon a hallgatók először a „Modellvezérelt paradigmák” tantárgy keretében megszerzett ismeretanyagra alapozva a keretrendszerek, DSL, metamodellezés, modelltfeldolgozás témakörökben oldanak meg feladatokat a környezethez jól illeszkedő programozási nyelveken (C++/Java, Java illetve C++/C#). A feladatok megoldása során a szoftvermodellezés és a szakterület-specifikus nyelvek témaköre általános formában is vizsgálat tárgyát fogja képezni. A félév második részében a szolgáltatásorientált rendszerek mint korszerű paradigma kerül előtérbe. A gyakorlatok fő célja a SOA és BPEL témakörökben való elmélyülés konkrét üzleti folyamatok megtervezése, megvalósítása és monitorozása révén.

 A mérések tematikája a következő:

 • Modellezési alapok – DSL Tools (Absztrakt szintaxis, konkrét szintaxis, kényszerek)
 • Modellfeldolgozás – DSL Tools (Sablon alapú modellfeldolgozók)

 • Modellezés szakterület-specifikus nyelvekkel - VMTS (Metamodell készítés, páldányosítás, kényszerek kialakítása)

 • Szakterületi nyelvek testreszabása - VMTS (Konkrét szintaxis használata, tervezési minták)

 • Vizuális modellek feldolgozása - VMTS (Modelltranszformációk használata)

 • WS-* szabványokkal kiegészített webszolgáltatások fejlesztése (Webszolgáltatás és kliensek fejlesztése, melyek kihasználják a WS-Security, WS-Addressing, WS-Policy által nyújtott lehetőségeket.)

 • Enterprise Service Bus alapú integráció (Mediációs folyam összeállítása mediációs primitívekből. Saját mediációs primitív fejlesztése.)

 • Üzleti folyamatmodellezés (Üzleti folyamat modellezése BPMN eszközzel. A modell szimulációja, analízise. Üzleti mérőszámok definiálása. Az implementáció vázának generálása.)

 • Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon I. (Meglévő webszolgáltatások és üzleti szabálymotor integrálása a folyamatba. Java taskok megvalósítása.)
 • Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon II. (Humán taszkok felhasználói felületének testre szabása. BPEL folyamat tervezése generált váz nélkül.)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Labor
10. Követelmények

Félévközi jegy megszerzéséhez kötelező:

 • Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,
 • A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése , ennek feltétele a gyakorlaton való felkészült megjelenés, amit a mérésvezető oktató szóban és írásban ellenőriz. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval.

 • A félévközi jegy a jegyzőkönyvek osztályzatának átlagából tevődik össze.
A félév során 10 mérés van.

 

11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírási szerint, két mérés pótolható a szorgalmi időszak végén.
12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.

Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.

Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi, Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley Publishing, Inc., 2004.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra48
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név
Beosztás
Tanszék
dr. Mezei Gergely
adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
dr. Lengyel László adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
dr. Levendovszky Tihamér
adjunktus
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Imre Gábor
tanársegéd
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék