Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben

A tantárgy angol neve: SOA Based Business Process Management

Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Budapesti Műszaki és

 

Gazdaságtudományi Egyetem

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

 

Szolgáltatásfejlesztés és –menedzsment szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM292   3/0/1/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Asztalos Márk,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Juhász Sándor PhD

 

docens

 

AAIT

 

Charaf Hassan PhD

 

docens

 

AAIT

 

Imre Gábor

 

tanársegéd

 

AAIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozási nyelv

7. A tantárgy célkitűzése

A SOA (Szolgáltatás Orientált Architektúra) paradigma új kihívások elé állítja az informatikusokat, rendszer- és folyamatszervezőket egyaránt. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA-val és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, s kiemelten tárgyalja a SOA alapú folyamat-menedzsment megoldásokat, továbbá kitér az üzemeltetés, felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök segítségével.

8. A tantárgy részletes tematikája Előadások anyaga, heti bontásban (1 hét a ZH és elővizsga számára fenntartva):

 

·         A nagyvállalati IT sajátosságai. Az IT architektúra evolúciója. Az üzleti oldal elvárásai. SOA alapelvek, kapcsolódó szabványok. A SOA alkalmazása kis- és középvállalkozásoknál.

 

·         Integrációs kihívások, szervezési és technológiai aspektusok. Adatintegráció, tartalomintegráció lehetséges megoldásai. Közvetlen hozzáférés osztott adatbázishoz. Adatbázis replikáció. Extract-Transform-Load (ETL) megoldások jellegzetességei. Interfész táblák. Master Data Management. Információ mint szolgáltatás.

 

·         Szinkron alkalmazásintegrációs technológiák. Fájlcsere alapú kommunikáció, Remote Procedure Call, Remote Method Invocation, IIOP, webszolgáltatások. WS-* szabványok: WS-I, WS-Security, WS-Addressing, WS-ReliableMessaging, WS-SecureConversation, WS-Trust, WS-Transactions, WS-Policy.

 

·         Alkalmazásintegráció aszinkron üzenetkezelő rendszerek segítségével. Kommunikációs modellek. Laza csatolás. Üzenetek felépítése. Tranzakciókezelés aszinkron rendszerekben. Egy tipikus üzenetkezelő rendszer architektúrája.

 

·         Az Enterprise Service Bus (ESB) mint architekturális tervezési minta. ESB implementációs lehetőségek. Az ESB feladatai. Mediációs primitívek. Aspektusok csatolása. ESB topológiák. Egy demonstratív példa bemutatása.

 

·         Felületi integráció vállalati portálokkal. Portál keretrendszerek, szabványok. (JSR-168, Web Services for Remote Portlets) Fejlesztési megfontolások. Interakciós szolgáltatások. Kollaboráció, csoportmunka támogatás.

 

·         Az üzleti folyamatmenedzsment informatikai támogatása. Folyamatmodellezés módszertana, eszközei. Szimuláció, analízis, optimalizáció. A folyamatmodellezés szintjei.

 

·         Workflow rendszerek alaptípusai. Dokumentumcentrikus, alkalmazáscentrikus, kollaboratív és tranzakciócentrikus workflow. Workflow minták. Perspektívák, vezérlési minták. Business Process Execution Language (BPEL). A BPEL szabvány elemei. Partnerek, változók, korreláció, hibakezelés, kompenzáció, aktivitások.

 

·         A BPEL szabvány lehetőségeinek szemléltetése gyakorlati példákon keresztül. BPEL és humán taszkok, BPEL4People. Inline és standalone humán taszkok. Humán taszk konténerek. Erőforrás hozzárendelés. Kiterjesztett humán lépés minták. Workflow implementációs megfontolások. Szabálymotorok. Service Component Architecture. Service Data Objects.

 

·         Üzleti monitorozás célja, felhasználói körei. Key Performance Indicator fogalma. Monitorozást támogató infrastrukturális elemek. Tipikus architektúra az üzleti monitorozáshoz. Folyamatok nyomonkövetése. Naplózás elosztott környezetben. Common Base Infrastructure, események korrelációja.

 

·         Biztonsági megfontolások SOA környezetben. Nagyvállalati és SOA biztonsági jellegzetességek. Szerep alapú biztonság. Jogosultásgok életciklusa. Identitásfederáció. Egyszeri be- és kijelentkezés az SAML szabvány segítségével.

 

·         SOA kormányzás. A jól szervezett SOA kellékei. Szolgáltatástárak feladatai. A UDDI szabvány és a SOA igényei.

 

·         Piaci kitekintés. Elterjedt üzleti és nyílt forráskódú SOA platformok, folyamatmotorok, szolgáltatástárak, menedzsment eszközök.

 

Laboratóriumok, 7*90 perc:

 

·         Üzleti folyamat modellezése, szimulációja, analízise.

 

·         Üzleti folyamatmodell optimalizációja. Üzleti mérőszámok definiálása.

 

·         Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon I. Integráció létező webszolgáltatásokkal.

 

·         Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon II. Mediációs elemek, interfész-leképezés, adat- leképezés.

 

·         Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon III. Humán taszkok. Felhasználói felületek testre szabása.

 

·         Üzleti folyamat megvalósítása BPEL alapokon IV. Felhasználói felületek testre szabása. Üzleti szabályok megvalósítása.

 

·         Üzleti folyamatok monitorozása monitor szerver segítségével.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás + laboratórium. A laboratóriumi alkalmak összevonva, dupla órában lesznek megtartva.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:          Zárthelyi dolgozat és a laboratóriumokon való részvétel. A legalább elégséges zárthelyi és a laboratóriumok teljesítése az aláírás feltétele. A zárthelyi eredménye a félév végi jegybe beleszámít.

b.       A vizsgaidőszakban:                Írásbeli vizsga. A vizsga az félév végi érdemjegy alapjául szolgáló pontszám 70%-át adja. A maradék 30% a zárthelyin szerezhető meg.

c.              Elővizsga:                                 Van

 

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi a szorgalmi időszakban pótZH, a pótlási héten különeljárási díj fejében
pót-pótZH keretében pótolható. Legfeljebb két laboralkalom pótolható a szorgalmi időszak végén.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetve az oktatókkal.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.      Bieberstein et al.: Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, 2006, IBM Press, ISBN: 0131870025

 

2.      Krafzig, Banke, Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, 2004, Prentice Hall, ISBN:0131465759

 

3.      Ganci, Acharya et al.: Patterns: SOA Foundation Service Creation Scenario, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738494852
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247240.html

 

4.      Keen, Bishop et al.: Patterns: Implementing an SOA using an Enterprise Service Bus, 2004, IBM Redbooks, ISBN: 0738490008
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246346.html

 

5.      Wahli, Leybovich et al.: Business Process Management: Modeling Through Monitoring Using WebSphere V6 Products, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738496472
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247148.html

 

6.      Tanszéki jegyzet

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés60
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Juhász Sándor PhD

 

docens

 

AAIT

 

Charaf Hassan PhD

 

docens

 

AAIT

 

Imre Gábor

 

tanársegéd

 

AAIT

 

Balogh Péter

 

doktorandusz

 

AAIT