Rendszer és alkalmazástechnika labor I.

A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2010. január 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Számítógép-alapú rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM256 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Varjasi István

 

egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyTeljesítve("BMEVIAUM165")
ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM166")
VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA08"))
ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM167")
VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA07"))

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező előtanulmányi rend: 

A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Interfésztechnika (VIAUM165), a Valósidejű rendszerek (VIAUM166) és a Nagyteljesítményű mikroprocesszoros rendszerek (VIAUM167) c. tantárgyakat.

7. A tantárgy célkitűzése

Az elvégzendő mérések részben kiegyenlítik az inhomogén előképzettség által előidézett különbségeket, egységes alapot teremtve a mesterképzés gyakorlati része számára, ezen kívül az előző félévben hallgatott három elméleti szakirány tantárgy anyagához kapcsolódnak, az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését teszik lehetővé.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések: 

 1. Mikroprocesszor tervezés programozható logikai áramkörrel
 2. Grafikus display vezérlő tervezése
 3. Processzor funkcionális egységek tervezése
 4. Kommunikációs interfészek tervezése és megvalósítása USB csipekkel
 5. Hibrid rendszerek megvalósítása SoC eszközökkel
 6. uC-OS II alkalmazások nagyobb teljesítményű (ARM) beágyazott rendszereken
 7. Bluetooth, RFID, IrDA interfészek használata
 8. Adatgyűjtés és párhuzamos feladat végrehajtás ARM modulokon Linux környezetben
 9. Perifériavezérlés Windows CE valósidejű operációs rendszerben (ARM)
 10. Valósidejű feladatütemezés QNX környezetben ARM rendszeren
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumában kell elvégezni.

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  1. 10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.
  2. 1 db otthon előkészítendő feladat, amit a hallgatók előkészítve kell hozzanak az 1-es mérésre. A mérés elvégzésének feltétele az előkészített megoldás megléte. Értékelése a mérési jegyben, a laboratórumban végzett munkával együtt történik.
 • A vizsgaidőszakban: nincs
 • Elővizsga: nincs

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

 

12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő (többnyire elektronikus) mérési útmutatók és segédanyagok.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra60
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Varjasi István

 

egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

A kidolgozásban a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatói is részt vettek