Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer és alkalmazástechnika labor I.

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. január 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM256 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUM165")
  ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM166")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA08"))
  ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM167")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA07"))

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend: 

  A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Interfésztechnika (VIAUM165), a Valósidejű rendszerek (VIAUM166) és a Nagyteljesítményű mikroprocesszoros rendszerek (VIAUM167) c. tantárgyakat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elvégzendő mérések részben kiegyenlítik az inhomogén előképzettség által előidézett különbségeket, egységes alapot teremtve a mesterképzés gyakorlati része számára, ezen kívül az előző félévben hallgatott három elméleti szakirány tantárgy anyagához kapcsolódnak, az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését teszik lehetővé.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések: 

  1. Mikroprocesszor tervezés programozható logikai áramkörrel
  2. Grafikus display vezérlő tervezése
  3. Processzor funkcionális egységek tervezése
  4. Kommunikációs interfészek tervezése és megvalósítása USB csipekkel
  5. Hibrid rendszerek megvalósítása SoC eszközökkel
  6. uC-OS II alkalmazások nagyobb teljesítményű (ARM) beágyazott rendszereken
  7. Bluetooth, RFID, IrDA interfészek használata
  8. Adatgyűjtés és párhuzamos feladat végrehajtás ARM modulokon Linux környezetben
  9. Perifériavezérlés Windows CE valósidejű operációs rendszerben (ARM)
  10. Valósidejű feladatütemezés QNX környezetben ARM rendszeren
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumában kell elvégezni.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   1. 10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.
   2. 1 db otthon előkészítendő feladat, amit a hallgatók előkészítve kell hozzanak az 1-es mérésre. A mérés elvégzésének feltétele az előkészített megoldás megléte. Értékelése a mérési jegyben, a laboratórumban végzett munkával együtt történik.
  • A vizsgaidőszakban: nincs
  • Elővizsga: nincs

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő (többnyire elektronikus) mérési útmutatók és segédanyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Varjasi István

   

  egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  A kidolgozásban a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatói is részt vettek