Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Robotirányítás rendszertechnikája

  A tantárgy angol neve: Robot Control Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM255 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/portal/VIAUM255
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Tevesz Gábor egyetemi docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Bézi István c. egyetemi docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Oláh István mestertanár Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mikrokontrolleres és interfésztechnikai alapismeretek, valós idejű programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a komplex automatizált rendszerek egyik nagy családjának, a robotirányításnak a területén használatos hardver és szoftver eszközökről, elsajátítsák a használatos irányítási algoritmusok és architektúrák főbb jellegzetességeit. Megismerkednek a robotok mozgását leíró modellekkel, irányítási architektúráikkal, a robotprogramozási nyelvek szerkezetével és tulajdonságaival (on-line és off-line robotprogramozás, az explicit robotprogramozási nyelvek osztályozása). Részletesen elemeznek egy robotprogramozási nyelvet (ARPS), majd áttekintik a robotprogramozás fejlődési irányait, az implicit programozást, egy szakértői rendszeren alapuló on-line programrendszer felépítését. A tantárgy két hat szabadságfokú általános célú szerelőrobot példáján keresztül szemlélteti a tanultakat. Betekint a mobil robotok világába, bemutatja szenzoraikat és irányításuk specialitásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Robotirányítási alapismeretek

  Ebben a fejezetben megismerkedünk a robotok, mint komplex irányítandó objektumok főbb fajtáival, a robotgenerációkkal és a robottípusokkal. Áttekintjük a robotirányítás matematikai alapjait, a pályatervezés alapjául szolgáló direkt és az inverz geometriai transzformációt. Röviden elemezzük a robot kinematikáját és dinamikus modelljét, majd megismerkedünk a legfontosabb robotirányítási elvekkel és módszerekkel.

  A Nokia-Puma 560-as robot irányító rendszere

  Elemezzük a Nokia-Puma 560-as robot eredeti, decentralizált szervóhajtásokon alapuló irányító rendszerének felépítését. Külön kitérünk a robot karban található inkrementális érzékelők tulajdonságaira, a nagypontosságú pozíció és sebességszámítás lehetőségeire. A robot továbbfejlesztett irányítórendszerét a korszerűbb irányítási algoritmusok realizálhatósága szempontjából vizsgáljuk.

  Robotprogramozási nyelvek

  Megismerkedünk a robot programozási nyelvek tulajdonságaival. On-line, off-line programozás, explicit programozási nyelvek osztályozása. Kitekintés: a robotprogramozás fejlődési irányai, implicit programozás.Részletesen ismertetésre kerül a Nokia-Puma 560-as robot ARPS programnyele, utasításaival és azok tulajdonságaival. Áttekintjük az ARPS nyelvi bővítésének lehetőségeit hibrid pozíció-erő irányításhoz.

  Digitális szabályozó algoritmusok

  Megismerkedünk a robotokban alkalmazott digitális szabályozó algoritmusokkal (pozíció, sebesség, nyomaték szabályozó közök). Az elintegrálódás kiküszöbölése.

  A Mitsubishi SV-3SDB ipari szerelőrobot

  Áttekintjük egy másik korszerű, 6 szabadságfokú ipari szerelőrobot architektúrális felépítését, kompakt jelprocesszoros irányító- és betanító rendszerét, a robot programozásához szükséges nyelvi elemeket. Megismerkedünk a mai korszerű robotok szimulációs lehetőségeivel.

  Mobil robotok

  Mobil robotok legfontosabb ismertetőjegyei, osztályozásuk, irányításuk. Mobil robotok szenzorai, a tájékozódás legfontosabb kérdései és megoldásai. Egyszerűbb pályatervezési fogalmak. A mozgás végrehajtása: aktuátorok, szervóhajtások.

  Gyakorlatok:

  Mobil nyomkövető robot verseny feladatkiírása

  Nokia-Puma 560 direkt/inverz geometriai feladat számítása

  Inkrementális adó pozíció- és sebességszámításra

  ARPS nyelvi elemek használata, programozási példák

  Digitális szabályozók

  Mobil robotok helyzet-meghatározási példái

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre. Az előadások és a gyakorlatok az anyag ütemében váltogatják egymást, a gyakorlatokon példák és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag.
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tevesz G.: Robotirányítás rendszertechnikája (Elektronikus jegyzet). BME AAIT, 2009.

  Tevesz G.: Mikrokontroller alapú rendszerek (Elektronikus jegyzet). BME AAIT, 2008.

  J. Borenstein - H.R. Everett - L. Feng: "Where Am I?" Sensors and Methods for Mobile Robot Positioning. The University of Michigan, 1996.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gábor egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Robot Control Architectures