Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott rendszerek és mobilszoftverek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Distributed Systems and Mobile Software Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. december 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM210 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Renáta Erzsébet,
  4. A tantárgy előadója

   NévBeosztás Tanszék 
   Forstner Bertalantanársegéd Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 
   Kelényi Imredoktorandusz Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 
   Ekler Péterdoktorandusz Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elosztott rendszerek

  Mobil szoftverek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM124")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA01") )
  ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM125")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA05"))
  ÉS
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMB02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend: 

  A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Elosztott rendszerek (VIAUM124) és a Mobilszoftverek (VIAUM125) tantárgyakat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja az Elosztott rendszerek c. tantárgy anyagának gyakorlása, az ott szerzett tudás mélyebb elsajátítása, valamint lehetősége nyílik a hallgatók számára a Mobilszoftverek c. tantárgy előadásainak gyakorlati alkalmazására valódi mobil eszközök segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy keretén belül 7 labor kerül megtartásra, melyek a következő témákat ölelik fel.

   

  COM/COM+

  A labor célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a COM technológiával és a ráépülő COM+ szolgáltatásokkal. A COM komponensek elkészítése ATL keretrendszer segítéségével történik, majd különböző nyelvekből készül el a kliens hozzá. A COM+ részben ezt a komponens ágyazzuk be COM+ alkalmazásba, és megismerjük a különböző szolgáltatásokat. Részletesen a szerepalapú biztonság kerül előtérbe, amelyet az operációs rendszer eszközeivel konfigurálunk.

   WCF

  A labor során a hallgatók megismerik a Microsoft .NET alapú kommunikációs technológiáját a WCF-et (Windows Communication Foundation). A laboron példaalkalmazásokon keresztül a következő témákra térünk ki: szolgáltatások implementálása és hosztolása, szolgáltatás igénybe vétele, konfiguráció, objektumok sorosítása, szálkezelés, példányosítási stratégiák, kliens visszahívása, hosztolás különböző processz típusokban.

   

  Java EE

  Az EJB mérés keretében a hallgatók egy Java webalkalmazás üzleti logikáját készítik el, stateless session beanek és JPA entitások felhasználásával. A feladat megoldása során fel kell használni az EJB-konténer deklaratív tranzakciókezelését. A labor részben a laborvezetővel közös, részben önálló munka.

  Mobil Java

  A mérés során megvizsgáljuk a platform alapjait, példákat nézünk a mobil alkalmazás életciklusára. A mérés során a hallgatók felhasználói felületet terveznek, implementálják a megfelelő eseménykezelőket, illetve alkalmazzák az erőforrás-kezelésről tanultakat. A labor célja szintén magában foglalja a kommunikációs protokollokat megvalósító osztálykönyvtárak megfelelő integrációját.

  Android

  A labor leginkább a hely alapú alkalmazások ktervezésére és kialakítására fókuszál. A pozíciókövetés mellett a térképes megjelenítést is megtervezzük és megvalósítjuk.

  iOS

  A labor célja egy felhasználók üzeneteit és földrajzi helyzetét követő alkalmazást elkészítése, melyen keresztül a hallgatók megismerkedhetnek az iOS programozás alapjaival. A érintett témák között szerepel a fejlesztőkörnyezet (Xcode) bemutatása, felhasználói felület programozása, HTTP kommunikáció és térképfunkciók (MapKit) használata.

   

  Windows Phone

   

  A laboron egy webáruházok tartalmának böngészésére és feltöltésére szolgáló Windows Phone alkalmazás elkészítése a cél. A hallgatók elsajátíthatják a Windows Phone programozás alapjait, a felhasználói felületek megalkotását és a HTTP kommunikáció használatát.

   

  A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését.  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat
  10. Követelmények
  • A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.
  • A hallgatók az egyes mérésekre egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze.
  • A kapott osztályzat nem javítható.
  • A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.
  • Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, valamint annak kiegészítései irányadóak.
  11. Pótlási lehetőségek Egy mérés pótolható a TVSZ előírásai szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Forstner Bertalan et al: Bevezetés a mobilprogramozásba. SZAK, 2008
  Csúcs G, Forstner B, Marossy Kálmán: Symbian alapú szoftverfejlesztés. SZAK, 2005
  Jürgen Scheible, Ville Tuulos: Mobile Python: Rapid prototyping of applications on the mobile platform. Symbian Press, 2007
  Martin de Jode: Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS. Symbian Press, 2007

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra48
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   
   NévBeosztás Tanszék 
   Dr. Charaf Hassandocens  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Forstner Bertalantanársegéd Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék