Integrált információs rendszerek

A tantárgy angol neve: Integrated Information Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Alkalmazott informatika szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM209 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék:

 

Dr. Juhász Sándordocens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Kovács Ferenc

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elosztott rendszerek
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy átfogóan, rendszerszemléletben tárgyalja a vállalati információs rendszerek architektúráját, annak  alapvető építő elemeit, és azok összekapcsolásának módszereit. A tananyag tárgyalja a sokfelhasználós, multiplatformos informatikai rendszerek működésének problémáit, a különböző szintű integrációs technikákat, valamint az integrált információs rendszerek megvalósításához és működtetéséhez szükséges megoldásokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer teljesítményére, skálázhatóságára és megbízhatóságára. A bemutatásra kerülő megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. A vállalati információs rendszerek jellemzéséhez és integrációjához kapcsolódó alapfogalmak.

2. Alapvető tervezési minta információs rendszerekben: a rétegszerkezet.

3. Központosított és elosztott megoldások áttekintése.

4.Vékony és vastag kliens architektúrát megvalósító megoldások összehasonlítása. Mobil és okos kliensek.

5. Nagyteljesítményű futtató környezetek. SMP-k, szuperszámítógépek és klaszterek alkalmazhatóságának vizsgálata vállalati rendszerekben (költségek, hibatűrés, rendelkezésre állás, működtetés, SW fejlesztés és ellátottság).

6. Szerverek virtualizálása.

7. Peer to peer rendszerek.

8. A rendszerintegráció módszerei és eszközei. Vállalati alkalmazások integrálása megjelenítés-, feldolgozás-, API és adatszinten.

9. Middleware technikák áttekintése és összehasonlítása (RPC, TPM, MOM, ORB, komponens alapú).

10. Üzenetsorok alkalmazása, esettanulmányok: WebSphere, Java Message Service.

11. Adattárházak jellemző tulajdonságai, felépítése.

12. OLAP rendszerek célja, alapvető működése.

13. Adatbányászati rendszerek használata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

c.              Elővizsga:                       igény szerint

 

Azaláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalábbelégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírásmegléte.


11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történő egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley, ISBN: 0321127420, 2002

   

 2. Juhász Sándor: Okos kliens technikák kidolgozása vastag kliensek fejlesztésére, Kutatási-fejlesztési jelentés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2004

   

 3. Dieter Wackerow: MQSeries Enterprise Application Integration Center, IBM October 1999 MQ EAI Center

   

 4. Jiawei Han, Micheline Kamber: Adatbányászat - Koncepciók és technikák, Panem, ISBN: 9635453949, 2002
 5. Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés az ORACLE-rendszerben, Panem, ISBN: 9635453477, 2002

Elekronikus jegyzetek előadásvázlatok és egyéb segédanyagok az AAIT tanszék honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire30
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Juhász Sándor 

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék