Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Integrated Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM209 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Juhász Sándordocens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Kovács Ferenc

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elosztott rendszerek
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy átfogóan, rendszerszemléletben tárgyalja a vállalati információs rendszerek architektúráját, annak  alapvető építő elemeit, és azok összekapcsolásának módszereit. A tananyag tárgyalja a sokfelhasználós, multiplatformos informatikai rendszerek működésének problémáit, a különböző szintű integrációs technikákat, valamint az integrált információs rendszerek megvalósításához és működtetéséhez szükséges megoldásokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer teljesítményére, skálázhatóságára és megbízhatóságára. A bemutatásra kerülő megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A vállalati információs rendszerek jellemzéséhez és integrációjához kapcsolódó alapfogalmak.

  2. Alapvető tervezési minta információs rendszerekben: a rétegszerkezet.

  3. Központosított és elosztott megoldások áttekintése.

  4.Vékony és vastag kliens architektúrát megvalósító megoldások összehasonlítása. Mobil és okos kliensek.

  5. Nagyteljesítményű futtató környezetek. SMP-k, szuperszámítógépek és klaszterek alkalmazhatóságának vizsgálata vállalati rendszerekben (költségek, hibatűrés, rendelkezésre állás, működtetés, SW fejlesztés és ellátottság).

  6. Szerverek virtualizálása.

  7. Peer to peer rendszerek.

  8. A rendszerintegráció módszerei és eszközei. Vállalati alkalmazások integrálása megjelenítés-, feldolgozás-, API és adatszinten.

  9. Middleware technikák áttekintése és összehasonlítása (RPC, TPM, MOM, ORB, komponens alapú).

  10. Üzenetsorok alkalmazása, esettanulmányok: WebSphere, Java Message Service.

  11. Adattárházak jellemző tulajdonságai, felépítése.

  12. OLAP rendszerek célja, alapvető működése.

  13. Adatbányászati rendszerek használata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Azaláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalábbelégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírásmegléte.


  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történő egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley, ISBN: 0321127420, 2002

    

  2. Juhász Sándor: Okos kliens technikák kidolgozása vastag kliensek fejlesztésére, Kutatási-fejlesztési jelentés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2004

    

  3. Dieter Wackerow: MQSeries Enterprise Application Integration Center, IBM October 1999 MQ EAI Center

    

  4. Jiawei Han, Micheline Kamber: Adatbányászat - Koncepciók és technikák, Panem, ISBN: 9635453949, 2002
  5. Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés az ORACLE-rendszerben, Panem, ISBN: 9635453477, 2002

  Elekronikus jegyzetek előadásvázlatok és egyéb segédanyagok az AAIT tanszék honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Juhász Sándor 

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék