Szolgáltatásorientált rendszerek

A tantárgy angol neve: Service-Oriented Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Alkalmazott informatika szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM208 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék:

 

Dr. Juhász Sándordocens

 

Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék

 

Imre Gábor

tanársegéd 

 

Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Eloszott rendszerek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel a Rendszerintegráció (VIMIM234) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szolgáltatásorientált szoftverfejlesztés különféle aspektusaival. Elsősorban olyan problémák kerülnek tárgyalásra, amelyek lazán csatolt rendszerek megvalósítására irányulnak. A SOA (szolgáltatásorientált architektúra) paradigma folyamatosan új kihívások elé állítja az informatikusokat és szervezőket. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA felépítésével és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, kiemelten tárgyalják a SOA alapú folyamatmenedzsment megoldásokat, továbbá kitérnek az üzemeltetés és felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök környezetében.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. A szolgáltatásorientált architektúra bevezetése.

2. XML webszolgáltatások (XML, XSD, SOAP, WSDL, UDDI, WS-*).

3. Nagyvállalati rendszerek biztonsági megoldásai.

4. Portálok mint a háttérrendszerek egy megjelenítési formája. Portálkészítési technikák. Felületi integráció portálok segítségével (JSR-168, WSRP).

5. Alkalmazásintegráció Enterprise Service Bus (ESB) segítségével.

6. Üzleti folyamatmodellezés informatikai támogatással. Workflow rendszerek, Business Process Execution Language. Folyamatimplementációs megfontolások BPEL alapon.

7. Üzleti monitorozás, folyamatok nyomkövetése. SOA rendszerek szervezési kérdései: SOA Governance, Service Registry. SOA rendszerek felügyelete.

8. Fejlesztési módszertanok. Projektmenedzsment, Microsoft Solutions Framework. Szoftverfejlesztés a gyakorlatban: MSF ajánlások, Source Control, build környezet, tesztelési módszerek, deployment. SOA projektmódszertanok.

 

A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

c.              Elővizsga:                       igény szerint

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történő egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Bieberstein et al.: Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, 2006, IBM Press, ISBN: 0131870025

     

  1. Krafzig, Banke, Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, 2004, Prentice Hall, ISBN:0131465759

     

  1. Ganci, Acharya et al.: Patterns: SOA Foundation Service Creation Scenario, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738494852, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247240.html

  1. Keen, Bishop et al.: Patterns: Implementing an SOA using an Enterprise Service Bus, 2004, IBM Redbooks, ISBN: 0738490008, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246346.html

  1. Wahli, Leybovich et al.: Business Process Management: Modeling Through Monitoring Using WebSphere V6 Products, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738496472, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247148.html
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés50
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék:

 

Dr. Juhász Sándordocens

 

Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék

 

Imre Gábor

tanársegéd 

 

Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék