Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásorientált rendszerek

  A tantárgy angol neve: Service-Oriented Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM208 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Juhász Sándordocens

   

  Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék

   

  Imre Gábor

  tanársegéd 

   

  Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Eloszott rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel a Rendszerintegráció (VIMIM234) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szolgáltatásorientált szoftverfejlesztés különféle aspektusaival. Elsősorban olyan problémák kerülnek tárgyalásra, amelyek lazán csatolt rendszerek megvalósítására irányulnak. A SOA (szolgáltatásorientált architektúra) paradigma folyamatosan új kihívások elé állítja az informatikusokat és szervezőket. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA felépítésével és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, kiemelten tárgyalják a SOA alapú folyamatmenedzsment megoldásokat, továbbá kitérnek az üzemeltetés és felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök környezetében.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A szolgáltatásorientált architektúra bevezetése.

  2. XML webszolgáltatások (XML, XSD, SOAP, WSDL, UDDI, WS-*).

  3. Nagyvállalati rendszerek biztonsági megoldásai.

  4. Portálok mint a háttérrendszerek egy megjelenítési formája. Portálkészítési technikák. Felületi integráció portálok segítségével (JSR-168, WSRP).

  5. Alkalmazásintegráció Enterprise Service Bus (ESB) segítségével.

  6. Üzleti folyamatmodellezés informatikai támogatással. Workflow rendszerek, Business Process Execution Language. Folyamatimplementációs megfontolások BPEL alapon.

  7. Üzleti monitorozás, folyamatok nyomkövetése. SOA rendszerek szervezési kérdései: SOA Governance, Service Registry. SOA rendszerek felügyelete.

  8. Fejlesztési módszertanok. Projektmenedzsment, Microsoft Solutions Framework. Szoftverfejlesztés a gyakorlatban: MSF ajánlások, Source Control, build környezet, tesztelési módszerek, deployment. SOA projektmódszertanok.

   

  A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történő egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Bieberstein et al.: Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, 2006, IBM Press, ISBN: 0131870025

    

  1. Krafzig, Banke, Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, 2004, Prentice Hall, ISBN:0131465759

    

  1. Ganci, Acharya et al.: Patterns: SOA Foundation Service Creation Scenario, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738494852, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247240.html

  1. Keen, Bishop et al.: Patterns: Implementing an SOA using an Enterprise Service Bus, 2004, IBM Redbooks, ISBN: 0738490008, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246346.html

  1. Wahli, Leybovich et al.: Business Process Management: Modeling Through Monitoring Using WebSphere V6 Products, 2006, IBM Redbooks, ISBN: 0738496472, http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247148.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Juhász Sándordocens

   

  Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék

   

  Imre Gábor

  tanársegéd 

   

  Automatizálási és alkalmazott informatikai Tanszék