Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyteljesítményű mikroprocesszoros rendszerek

  A tantárgy angol neve: High Performance Microprocessor Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM167 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gál Tibor

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Varjasi István

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy széleskörű ismereteket nyújt a gyakorlatban használatos számítógépes rendszerek tulajdonságairól, ezek modern, nagyteljesítményű építőelemeiről (Pentium, DSP, SoC eszközök, stb.) és az egyre nagyobb teret hódító alacsonyfogyasztású eszközökről. Részletesen foglakozik az irányítórendszer részeit összekapcsoló terepi buszrendszerekkel (Profibus-DP, CAN-Open, RT-Ethernet, stb.), az egyes rendszerek és részrendszerek megbízhatósági kérdéseivel, s a komplex rendszereken belül a tantárgy kitér a modern (WEB, mobil, stb.) irányítás és diagnosztika lehetőségeire.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Számítógépes rendszerek és architektúrák

  (szerver architektúra, VLVI architektúrák, vektorszámítógépek, többszálú- és többfeldolgozós rendszerek, párhuzamos számítógépek, virtuális memória rendszerek és TLB struktúrák).

  2. Rendszertervezés

  (szuperskalár processzorok, regiszter átnevezési technikák, elágazásjóslások, hálózati processzor architektúrák, többmagos processzorok, szuperszálas- és virtuaizációs processzorok)

  3. Kisfogyasztású architektúrák

  (teljesítmény-fogyasztás alapok, fogyasztáscsökkentő architektúrák)

  4.Teljesítménybecslés

  (teljesítménymérés, modellezés és benchmarkok)

  5. Beágyazott rendszerek

  (System-on-Chip /SoC/, Programmable SoC /PSoC/ és System-in-Package /SIP/ rendszerek, architektúrák, buszok, komponensek, tervezési módszertan, alkalmazások)

  6. Jelprocesszorok

  (architektúra, programozás, memória architektúra, adatműveletek, utasításkészlet)

  7. Internet architektúrák

  (szerver-alapú számítási modell, alkalmazásszerver architektúrák)

  8. Mobil és vezetéknélküli rendszerek

  (Bluetooth, Communication System-on-a-Chip, kommunikációs és számítógép hálózatok, videó és mobil hálózatok)

  9. Esettanulmány az architektúrális megoldásokra (Intel Itanium és Atom processzorok, multithreading, virtualization technology, trusted execution technology, speed step, stb.)

  10. Terepi buszok

  (token-ring, időosztásos és master/slave rendszerek; sebesség, szinkronizáció, determinizmus; fizikai-, adatkapcsolati-, tranzakciós- és alkalmazási rétegek, ill. szabványok, tipikus képviselőik: Profibusz-DP, Interbus, Modbus, CAN-Open, DeviceNet, RT-Ethernet).

  11. Üzemviteli jellemzők

  (megbízhatóság, hibatűrés, önteszt)

  12. Integrált és külső, automatizált diagnosztika

  (lokális- és távdiagnosztika, browser-handheld, WEB-diagnosztika, stb.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történt egyeztetés szerint, vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző munkanapon a tanszék hirdetőtábláján és a tanszék honlapján meghirdetett időpontban és helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Tannenbaum, A.S.: Számítógép-architektúrák. Panem 2006.

  2. Vojin G.O.: The Computer Engineering Handbook. CRC Press 2008.

  3. Intel Atom Processor. http://www.intel.com/design/intarch/atom500/techdocs.htm

  4. Dual-Core Intel Itanium processor.   

      http://download.intel.com/design/itanium/downloads/314054.pdf

  5. CAN-Open: http://www.can-cia.org

  6. Modbus: http://www.modbus.org

  7. Industrial Ethernet: http://www.odva.org

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gál Tibor

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Varjasi István

   

  Docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Egyéb megjegyzések A helyes angol cím: High Power Microprocessor Systems