Valósidejű rendszerek

A tantárgy angol neve: Real-Time Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Számítógép-alapú rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM166 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója

Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr Vajk István

 

egyetemi tanár

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szabó Zoltán

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Bányász Gábor

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

Oláh István

tanársegéd

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A C++ programozási nyelv ismerete.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése bemutatni azokat a platformokat, technikákat és eszközöket, amelyek szükségesek a valósidejű követelményeknek megfelelő rendszerek alkalmazás és rendszer szintű szoftverének megírására és futtatására. A tantárgy középpontjában a hardvertervezés során létrehozott eszközök szoftverrendszerének kialakítása áll. A beágyazható operációs rendszerek (Linux, Windows család, QNX, stb.), és az általuk biztosított programozási-, és rendszerszolgáltatásainak bemutatását az adott rendszerek meghajtóprogram-modelljeinek részletes ismertetése, illetve a szinkronizálás és párhuzamos végrehajtás problémáinak vizsgálata követi.

 

A hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy megértsék  és alkalmazzák a valós idejű, és a beágyazott rendszerek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos alapkoncepciókat. A kialakítandó rendszerekkel kapcsolatos eszközmeghajtó-modellek megfelelő alkalmazásával hozzáférhetővé tudják tenni a jelenlegi és jövőbeli operációs rendszerek programozói felülete számára az általuk tervezett és elkészített hardverelemeket. A hallgatók képesek lesznek olyan valósidejű rendszereket implementálni, amelyek megfelelnek a vele támasztott funkcionális és időkövetelményeknek.

 

8. A tantárgy részletes tematikája A hardvertervezés során létrehozott eszközök szoftverrendszerének kialakításával kapcsolatos tervezési és megvalósítási kérdések. Valós idejű és beágyazott operációs rendszerek (Linux, Windows család, QNX, stb.). Az operációs rendszerek szolgáltatásai valós idejű, párhuzamos és szinkronizált programfuttatásra, a szolgáltatásokhoz illeszkedő rendszerek tervezése, a követelményeknek megfelelő szoftverrendszer kialakítása. A folyamatok szinkronizálása, a kommunikáció megvalósítása valós idejű rendszerek esetén. Az egyes meghajtóprogram-modellek (driver) részletes ismertetése, a kapcsolódó architektúrák összehasonlítása. A meghajtóprogramok írásának technikái, megbízható és nagy teljesítményű rendszerszolgáltatások kialakítása. Egyedi tervezésű és -építésű hardver eszközök szoftverrendszerének megtervezése és kialakítása a kiválasztott operációs rendszer architektúrájának és szolgáltatásainak megfelelően. Valós idejű, beágyazott környezet kialakításának kérdései egy esettanulmányon keresztül. Az alkalmazás-fejlesztési interfész biztosítása.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat.

10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

c.              Elővizsga:                       igény szerint

 

Azaláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalábbelégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírásmegléte.

 

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Craig Hollabaugh: Embedded Linux(R): Hardware, Software, and Interfacing
  • Sreekrishnan Venkateswaran: Essential Linux Device Drivers (Prentice Hall Open Source Software Development Series)
  • Walter Oney: Programming the Microsoft Windows Driver Model, Second Edition
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr Vajk István

 

egyetemi tanár

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szabó Zoltán

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Bányász Gábor

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

Oláh István

tanársegéd

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék