Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valósidejű rendszerek

  A tantárgy angol neve: Real-Time Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM166 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr Vajk István

   

  egyetemi tanár

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Bányász Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A C++ programozási nyelv ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése bemutatni azokat a platformokat, technikákat és eszközöket, amelyek szükségesek a valósidejű követelményeknek megfelelő rendszerek alkalmazás és rendszer szintű szoftverének megírására és futtatására. A tantárgy középpontjában a hardvertervezés során létrehozott eszközök szoftverrendszerének kialakítása áll. A beágyazható operációs rendszerek (Linux, Windows család, QNX, stb.), és az általuk biztosított programozási-, és rendszerszolgáltatásainak bemutatását az adott rendszerek meghajtóprogram-modelljeinek részletes ismertetése, illetve a szinkronizálás és párhuzamos végrehajtás problémáinak vizsgálata követi.

   

  A hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy megértsék  és alkalmazzák a valós idejű, és a beágyazott rendszerek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos alapkoncepciókat. A kialakítandó rendszerekkel kapcsolatos eszközmeghajtó-modellek megfelelő alkalmazásával hozzáférhetővé tudják tenni a jelenlegi és jövőbeli operációs rendszerek programozói felülete számára az általuk tervezett és elkészített hardverelemeket. A hallgatók képesek lesznek olyan valósidejű rendszereket implementálni, amelyek megfelelnek a vele támasztott funkcionális és időkövetelményeknek.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája A hardvertervezés során létrehozott eszközök szoftverrendszerének kialakításával kapcsolatos tervezési és megvalósítási kérdések. Valós idejű és beágyazott operációs rendszerek (Linux, Windows család, QNX, stb.). Az operációs rendszerek szolgáltatásai valós idejű, párhuzamos és szinkronizált programfuttatásra, a szolgáltatásokhoz illeszkedő rendszerek tervezése, a követelményeknek megfelelő szoftverrendszer kialakítása. A folyamatok szinkronizálása, a kommunikáció megvalósítása valós idejű rendszerek esetén. Az egyes meghajtóprogram-modellek (driver) részletes ismertetése, a kapcsolódó architektúrák összehasonlítása. A meghajtóprogramok írásának technikái, megbízható és nagy teljesítményű rendszerszolgáltatások kialakítása. Egyedi tervezésű és -építésű hardver eszközök szoftverrendszerének megtervezése és kialakítása a kiválasztott operációs rendszer architektúrájának és szolgáltatásainak megfelelően. Valós idejű, beágyazott környezet kialakításának kérdései egy esettanulmányon keresztül. Az alkalmazás-fejlesztési interfész biztosítása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Azaláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalábbelégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírásmegléte.

   

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Craig Hollabaugh: Embedded Linux(R): Hardware, Software, and Interfacing
  • Sreekrishnan Venkateswaran: Essential Linux Device Drivers (Prentice Hall Open Source Software Development Series)
  • Walter Oney: Programming the Microsoft Windows Driver Model, Second Edition
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr Vajk István

   

  egyetemi tanár

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Bányász Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 

  Oláh István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék