Interfésztechnika

A tantárgy angol neve: Interface Technics

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Számítógép-alapú rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM165 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Gál Tibor

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Varjasi István

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógépen belüli egységekkel, valamint a számítógépen belüli egységek, illetve a számítógép és környezete közötti kommunikáció elveivel, s gyakorlati problémáival. Bemutatásra kerülnek a fontosabb interfészek és buszok.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Az interfésztechnika tárgyköre

(terminológia, mintapéldák)

2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők

(csatlakozók, buszok, kábelek; logikai rendszerek, meghajtó- és vevőparaméterek, meghajtó- és vevőáramkörök; nehézségek, reflexiók, zajok, oszcilláció, átszórás, EMI, dzsitter, jelelcsúszás; buszrendszerek; tranzakció, arbitráció, címzés, adatátvitel, hibakezelés; élő behelyezés)

3. PC architektúrák

(fejlődési vonal; PC-XT, PC-AT, híd- és hub alapú arcitektúrák)

4. Alapvető PC interfészek

(billentyűzet; soros interfész; párhuzamos interfész; ATA interfész, mechanikai-, villamos és logikai jellemzők)

5. USB

(sajátosságok; rendszer architektúra; mechanikai jellemzők, csatlakozók, kábelek; elektromos jellemzők, adó-vevők és jelszintek, tápfeszültség-busz; logikai jellemzők, az adatátvitel elemei, csomagok, tranzakciók, leírók és konfigurálás, host szoftver; EZ-USB család)

6. Soros ATA

(általános jellemzők; fizikai réteg, mechanikai és villamos jellemzők, funkcionális leírás; kapcsolati réteg, tulajdonságok, kódolási módszer, átviteli mód; transzport réteg, általános jellemzők, keret információs struktúra, Native command Queuing)

7. PCI buszcsalád

(PCI busz, mechanikai- elektromos és logikai jellemzők; Compact PCI busz; PCI-X busz; PCI Express, rendszer architektúra, fizikai réteg, csomag alapú réteges protokoll, szolgáltatási minőség; AGP)

8. SCSI busz

(általános- mechanikai- és elektromos jellemzők; logikai jellemzők, jelek, működési fázisok, átviteli üzemmódok, üzenetek, parancsok)

9. IEEE 1394

(architektúra, szabványok és változatok; mechanikai- és elektromos jellemzők; logikai jellemzők, működési fázisok, réteg architektúra, busz menedzsment)

10. Kártyaszintű buszok

(LPC, I2C, JTAG, IIS, SPI, stb.).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

c.              Elővizsga:                       igény szerint

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történt egyeztetés szerint, vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző munkanapon a tanszék hirdetőtábláján és a tanszék honlapján meghirdetett időpontban és helyen.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Gál, T.: Interfésztechnika. Elektronikus jegyzet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés60
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Gál Tibor

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék