Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Interfésztechnika

  A tantárgy angol neve: Interface Technics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Számítógép-alapú rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM165 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gál Tibor

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Varjasi István

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógépen belüli egységekkel, valamint a számítógépen belüli egységek, illetve a számítógép és környezete közötti kommunikáció elveivel, s gyakorlati problémáival. Bemutatásra kerülnek a fontosabb interfészek és buszok.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Az interfésztechnika tárgyköre

  (terminológia, mintapéldák)

  2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők

  (csatlakozók, buszok, kábelek; logikai rendszerek, meghajtó- és vevőparaméterek, meghajtó- és vevőáramkörök; nehézségek, reflexiók, zajok, oszcilláció, átszórás, EMI, dzsitter, jelelcsúszás; buszrendszerek; tranzakció, arbitráció, címzés, adatátvitel, hibakezelés; élő behelyezés)

  3. PC architektúrák

  (fejlődési vonal; PC-XT, PC-AT, híd- és hub alapú arcitektúrák)

  4. Alapvető PC interfészek

  (billentyűzet; soros interfész; párhuzamos interfész; ATA interfész, mechanikai-, villamos és logikai jellemzők)

  5. USB

  (sajátosságok; rendszer architektúra; mechanikai jellemzők, csatlakozók, kábelek; elektromos jellemzők, adó-vevők és jelszintek, tápfeszültség-busz; logikai jellemzők, az adatátvitel elemei, csomagok, tranzakciók, leírók és konfigurálás, host szoftver; EZ-USB család)

  6. Soros ATA

  (általános jellemzők; fizikai réteg, mechanikai és villamos jellemzők, funkcionális leírás; kapcsolati réteg, tulajdonságok, kódolási módszer, átviteli mód; transzport réteg, általános jellemzők, keret információs struktúra, Native command Queuing)

  7. PCI buszcsalád

  (PCI busz, mechanikai- elektromos és logikai jellemzők; Compact PCI busz; PCI-X busz; PCI Express, rendszer architektúra, fizikai réteg, csomag alapú réteges protokoll, szolgáltatási minőség; AGP)

  8. SCSI busz

  (általános- mechanikai- és elektromos jellemzők; logikai jellemzők, jelek, működési fázisok, átviteli üzemmódok, üzenetek, parancsok)

  9. IEEE 1394

  (architektúra, szabványok és változatok; mechanikai- és elektromos jellemzők; logikai jellemzők, működési fázisok, réteg architektúra, busz menedzsment)

  10. Kártyaszintű buszok

  (LPC, I2C, JTAG, IIS, SPI, stb.).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy előadójával történt egyeztetés szerint, vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző munkanapon a tanszék hirdetőtábláján és a tanszék honlapján meghirdetett időpontban és helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Gál, T.: Interfésztechnika. Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Gál Tibor

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék