Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellvezérelt paradigmák

  A tantárgy angol neve: Model-Driven Paradigms

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM126 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója
   Név:Beosztás:  Tanszék, Int.: 
   Dr. Lengyel László adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Mezei Gergely adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel a Modellalapú szoftvertervezés (VIMIM147) és a Metamodellek a szoftverfejlesztésben (VIIIM228) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerik a modellvezérelt architektúra alapelveit, a legújabb modellezési módszereket és a modellalapú fejlesztés legfontosabb technikáit. A kérdéskör természeténél fogva tárgyalásra kerül a szoftverfejlesztés legmodernebb elvi és gyakorlati eszközkészlete, így a szakterület-modellezés, generatív technikák, modellvezérelt architektúra, metamodellezés és modellfeldolgozás. A téma tárgyalása szimultán módon a gyakorlati, iparban is alkalmazható területekre koncentrál és azok elméleti hátterét is mélységében mutatja be. 

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.      Bevezetés
  1.1.   Motiváció (Generatív technikák: konfigurálhatóság, funkciómodellezés, újra-felhasználhatóság)
  1.1.1.     Design for reuse: Funkciómodellezés
  1.1.2.     Szakterület-specifikus modellezés és modellfeldolgozás: miért modellezünk,  modellfeldolgozás
  1.1.3.     Aspektusorientált fejlesztés / programozás


  2.      Szakterület-specifikus modellezés, modellalapú paradigmák
  2.1.   Szakterület-specifikus modellezés
  2.1.1 Nyelv: absztrakt szintaxis, szoftvermodellek és címkézett gráfok kapcsolata, attribútum modellezés (attribútum, mint címke, attribútum, mint modellelem), kényszerek (multiplicitás, OCL (Design-by-Contract)), tervezési minták
  2.1.2.     Megjelenítés: konkrét szintaxis
  2.1.3.     Szimuláció: szimuláció vizuális nyelvei, szimulációhoz kapcsolódó tervezési minták
  2.1.4.     Feldolgozás: modelltranszformáció szükségessége, bejárásalapú modellfeldolgozók, vizuális modellfeldolgozás (gráf újraírás, metamodell-alapú transzformációs lépések, modell – modell transzformáció, modell – forráskód transzformáció, validált modelltranszformáció), modellfeldolgozáshoz kapcsolódó tervezési minták
  2.1.5.     Esettanulmányok: UML, osztálydiagramból adatbázis modell validált generálása, forráskódgenerálás, mobil platformok transzformáció alapú szinkronizálása, szimulációs esettanulmányok
  2.2.   Modellalapú paradigmák
  2.2.1.     Modellvezérelt architektúra (MDA)
  2.2.2.     Model Integrated Computing (MIC)
  2.3.   Software Factories


  3.      Aspektusorientált fejlesztés
  3.1.   Aspektusorientált programozás: AspectJ (alapkoncepciók: moduláris felbontás, átszövő vonatkozások, csatlakozási pont, vágási pont, tanács, szövés)
  3.2.   Aspektusorientált modellezés: aspektusorientált kényszerek kezelése

   

  A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését:
  1. Modellezés, szakterület-specifikus nyelvek definiálása 
  2. Szakterület-specifikus nyelvek testreszabása
  3. Modellek feldolgozása, modellbejárás 
  4. Szimuláció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, az aláíráshoz legalább elégséges teljesítés szükséges. 

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli és szóbeli vizsga. A vizsgajegybe 25%-ban beszámít a zárthelyi eredménye

  c.              Elővizsga:                       igény szerint


  11. Pótlási lehetőségek

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási időszakban

  12. Konzultációs lehetőségek  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000.

  Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.

  Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi, Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley Publishing, Inc., 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Lengyel László adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Levendovszky Tihamér adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Dr. Mezei Gergely adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék