Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobilszoftverek

  A tantárgy angol neve: Mobile Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM125 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT
  Dr. Forstner Bertalan egyetemi adjunktusAAIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozás alapjai, C++
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mobil eszközökre történő szoftverfejlesztés különféle aspektusaival. Hangsúlyosan szerepel az iPhone, Java ME és az Android platformok, valamint az OpenC és Qt technológiák gyakorlati ismertetése. Főleg olyan problémákkal foglalkozunk, amelyek a mobil eszközök jellegéből fakadnak és megoldásuk erősen függ a operációs rendszer nyújtotta lehetőségektől. Az anyag alapvetően az erőforrásban korlátozott eszközökre való fejlesztéssel foglalkozik. Különböző technikákat és tervezési mintákat ismertet a mobil szoftverek fejlesztéséhez.

  A gyakorlatokon keresztül pedig különböző hely alapú- illetve közösségi mobil szolgáltatások programozását is megismerhetjük.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

   

  Előadás:

   

  Bevezetés, követelmények ismertetése. Mobil szoftverfejlesztés alapelveinek áttekintése.

   

  Mobil szoftverfejlesztés lépéseinek ismertetés a Java ME platform tükrében. A platformfüggetlenség elve. Felhasználói felülettervezési módszerek. Párhuzamosság, szálkezelés mobil alkalmazásokban.

   

  Gyakorlat:

   

  Űrlap alapú alkalmazás készítése Java ME platformon. Grafikus elemek rajzolása. Az LWUIT grafikus könyvtár ismertetése. Gyakori tervezési minták mobil szoftvereknél. Szálkezelés, blokkolódó műveletek. Grafikus felület és üzleti logika elkülönítése mobil szoftverek esetén.

   

  2. hét

   

  Előadás:

   

  Adattárolási elvek mobil eszközökön. Személyes adatok elérhetősége és kezelése (telefonkönyv, naptár, tennivalók listája). Fájlrendszer kezelése Java ME platformon. Beépített adatbázis használati módja. TCP/IP és HTTP kapcsolatok kezelése Java ME-ben.

   

  3. hét

   

  Előadás:

   

  Wireless Messaging API ismertetése (SMS és MMS üzenetek küldése és fogadása) Java ME platformon. Rövidtávú kommunikáció, Bluetooth alapú kommunikáció Java ME-ben. 3D megjelenítés. Általános multimédia funkciók használhatósága mobiltelefonokon.

   

  Gyakorlat:

   

  Példa alkalmazás naptár elérésére és módosítására. WebService tecnológia mobiltelefonokon. Fájl letöltése mobil telefonra. MP3 lejátszó alkalmazás fejlesztési lépései Java ME platformon. Példa alkalmazás Bluetooth kommunikációra.

   

  4. hét

   

  Előadás:

   

  Android:

   

  Platform bevezetés

   

  Activity-k és a felhasználói felület

   

  Erőforrások

   

  View(group)-ok

   

  Hardver függetlenség, i18n

   

  Alkalmazás-komponensek kommunikációja

   

  Intentek

   

  Intent filterek

   

  5. hét

   

  Gyakorlat:

   

  Információs alkalmazás készítése Android platformra.

   

  6. hét

   

  Előadás:

   

  Android:

   

  Content Provider-ek

   

  Lekérdezés, készítés

   

  Adatkötés megvalósítása

   

  Animációk

   

  Broadcast Receiver-ek

   

  Notification-ök

   

  7. hét

   

  Előadás:

   

  Android:

   

  Location-based services

   

  Provider-ek

   

  Proximity alert

   

  Geocoding

   

  MapActivity, MapView

   

  Overlay

   

  ItemizedOverlay

   

  View-k rögzítése

   

  Gyakorlat:

   

  Symbian OS bemutatása. A platform képességei, fejlesztési lehetőségek, kis történelem. Symbian C++ alapok. Erőforrás és memóriagazdaságos technikák Symbian C++-ban. Kivétel- és memóriakezelés, ClenaupStack, kétfázisú konstrukció bemutatása.

   

  8. hét:

   

  Symbian C++ gyakorlat. Kódrészletek elemzése. Aszinkron eseménykezelés és az Active Object keretrendszer bemutatása. Fejlesztőeszközök, emulátor, debuggolás bemutatása.

   

  9. hét

   

  Open C és C++, vagyis szoftverfejlesztés standard C és C++-ban Symbian OS alatt. Az Open C és a tartalmazott POSIX és middleware könyvtárak rövid bemutatása. Open C++ és tartalmazott könyvtárak (Boost, iostream, STL)  rövid bemutatása. RGA (Real Time Graphics and Audio) keretrendszer bemutatása. RGA központi szemlélete, példák.

   

  10. hét

   

  Qt S60-on. Qt keretrendszer bemutatása. Történelem, főbb irányelvek tárgyalása. Tervezési minták a Qt-ban. Meta Object Compilet, Signals and Slots, QObject, properties témák ismertetése példákkal illusztrálva. Qt és a platformfüggetlen felhazsnálói felület. Qt S60 (Symbian) specifikus funckióinak rövid ismertetése.

   

  11. hét

   

  Gyarkolat: Open C/C++ és Qt gyakorlat. Fejlesztőeszközök bemutatása. Példakódok tárgyalása. Egyszerű példaalkalmazás készítése Qt-ban S60-ra.

   

  Előadás:

   

  Az iPhone bemutatása

              iPhone

              Üzleti modell

              Történet

              Mi jön majd a 3.0-ban?

  Lehetőségek és korlátok

              A fejlesztő lehetőségei (Web, Hibrid, Natív)

  Natív alkalmazások

              Architektúra

              Objective-C

              Fejlesztőeszközök

  Hello World

  12. hét

  iPhone:

  NSObject

  Alkalmazások felépítése, életciklusa

  Alkalmazások típusai

  View-k és ViewController-ek

  Demo alkalmazás első fele

  13. hét

  iPhone:

   

  Demo alkalmazás második fele

  Érintések eseménykezelése

  Grafika és animáció

              Quartz 2D

              Core Animation

  Gyarkolat:

  Hangkezelés

              Core Audio

              Audio Session Services

              System Sound Services

              Audio Queue Services

  Videolejátszás

  Betekintés a szálkezelésbe (NSRunLoop)

  Hálózati kommunikáció

              CFNetwork, CFSocket, CFStream, CFFTP, CFHTTP

              Bonjour

              NSURL, NSURLConnection

  14. hét

  iPhone:

  Szálkezelés

              NSThread, NSOperation

              szinkronizálás a szálak között (NSLock, NSCondition ...)

  Notification-ök

  Biztonság

              KeyChain

              Certificate, Key, and Trust Services

  Hardware hozzáférés

              Pozícionálás

              Gyorsulásmérő

              Kamera

  Teljesítményelemzés, hibakeresés Instruments-el

              Demo

  Összefoglalás

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetve lehetséges
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Forstner Bertalan et al: Bevezetés a mobilprogramozásba. SZAK, 2008

   

  Csúcs G, Forstner B, Marossy Kálmán: Symbian alapú szoftverfejlesztés. SZAK, 2005

   

  Jürgen Scheible, Ville Tuulos: Mobile Python: Rapid prototyping of applications on the mobile platform. Symbian Press, 2007

   

  Martin de Jode: Programming Java 2 Micro Edition on Symbian OS. Symbian Press, 2007

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT
  Dr. Forstner Bertalan egyetemi adjunktusAAIT
  Kelényi Imredoktorandusz
  AAIT
  Ekler Péter
  doktoranduszAAIT