Elosztott rendszerek

A tantárgy angol neve: Distributed Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Alkalmazott informatika szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM124 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • C/C++/Java programozás
  • Szoftvertechnikák
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel a Objektumorientált fejlesztés (VIIIM140) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvetően azokat a korszerű szoftverfejlesztési elveket tárgyalja, amelyek ismerete egy elosztott informatikai rendszer megtervezéséhez és megvalósításához szükséges. A tananyag hangsúlyosan tárgyalja a komponensalapú szoftverfejlesztés alapvetését, valamint a komponensek jelentőségét, tulajdonságait és szerepét elosztott rendszerstruktúrák esetén. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer skálázhatóság fogalmának és konzekvenciáinak bemutatására, az objektum és erőforrás megosztásra illetve duplikálásra, valamint a komponensek alapszolgáltatásaira.

 

8. A tantárgy részletes tematikája -     Elosztott rendszerek elméleti alapjai

-     Alkalmazások közötti kommunikáció

-     Elosztott rendszerek felépítéséhez szükséges alapszolgáltatások

-     Kód újrafelhasználhatósági technikák, komponens alapú programozás

-     Elosztott, komponens alapú fejlesztés elméleti alapok, tervezés

-     Szabványosított architektúrák DCOM, CORBA, stb...

-     Middleware szolgáltatások

-     P2P alapú rendszerek

-     Tranzakció kezelés és aszinkron működés elosztott rendszerekben (MTS, MSMQ)

-     Többszálú programozás paradigmái,

-     Többrétegű szoftverarchitektúrák elméleti megalapozása, 

-     Szoftverrendszerek skálázhatóságának kérdései,

-     Elosztott adat kezelést és megjelenítést.

-     Biztonsági kérdések elosztott rendszerekben

-     Esettanulmányok

 

A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat
10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

c.              Elővizsga:                       igény szerint

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek Konzultációra az előadóval a vele előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Tanszéki segédlet ( Dr. Charaf Hassan, Kovács Ferenc, Szitnyai György, Zolnay András: Elosztott objektum alapú rendszerek)
  • Essential COM Don Box
  • Kirtland: Designing Component Based Applications
  • Errol Simon: Distributed Information Systems
  • John Siegel: CORBA 3
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT