Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Distributed Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Alkalmazott informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM124 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • C/C++/Java programozás
  • Szoftvertechnikák
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel a Objektumorientált fejlesztés (VIIIM140) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvetően azokat a korszerű szoftverfejlesztési elveket tárgyalja, amelyek ismerete egy elosztott informatikai rendszer megtervezéséhez és megvalósításához szükséges. A tananyag hangsúlyosan tárgyalja a komponensalapú szoftverfejlesztés alapvetését, valamint a komponensek jelentőségét, tulajdonságait és szerepét elosztott rendszerstruktúrák esetén. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer skálázhatóság fogalmának és konzekvenciáinak bemutatására, az objektum és erőforrás megosztásra illetve duplikálásra, valamint a komponensek alapszolgáltatásaira.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája -     Elosztott rendszerek elméleti alapjai

  -     Alkalmazások közötti kommunikáció

  -     Elosztott rendszerek felépítéséhez szükséges alapszolgáltatások

  -     Kód újrafelhasználhatósági technikák, komponens alapú programozás

  -     Elosztott, komponens alapú fejlesztés elméleti alapok, tervezés

  -     Szabványosított architektúrák DCOM, CORBA, stb...

  -     Middleware szolgáltatások

  -     P2P alapú rendszerek

  -     Tranzakció kezelés és aszinkron működés elosztott rendszerekben (MTS, MSMQ)

  -     Többszálú programozás paradigmái,

  -     Többrétegű szoftverarchitektúrák elméleti megalapozása, 

  -     Szoftverrendszerek skálázhatóságának kérdései,

  -     Elosztott adat kezelést és megjelenítést.

  -     Biztonsági kérdések elosztott rendszerekben

  -     Esettanulmányok

   

  A gyakorlati tematika követi az előadások tematikáját, a gyakorlatok segítik az előadásokon elhangzottak megértését.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:       írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációra az előadóval a vele előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Tanszéki segédlet ( Dr. Charaf Hassan, Kovács Ferenc, Szitnyai György, Zolnay András: Elosztott objektum alapú rendszerek)
  • Essential COM Don Box
  • Kirtland: Designing Component Based Applications
  • Errol Simon: Distributed Information Systems
  • John Siegel: CORBA 3
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Charaf Hassan egyetemi docens AAIT