Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi szoftver technológiák

  A tantárgy angol neve: Financial Software Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  2.

  Tantárgy kódja

  Szemeszter

  Követelmény

  Kredit

  Nyelv

  Tárgyfélév

   

  VIAUM100

   

  3

   

  3/0/1/v

   

  5

   

  magyar

   

  1/1

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM100   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Asztalos Márk,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Asztalos Márk PhD          

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a gazdaságinformatika szakos hallgatókkal az alapvető szoftvertechnológiai fogalmakat. A tárgy nagy hangsúlyt fektet a pénzügyi rendszerek modellezésére, követelmény-specifikációjára, tervezésére és fejlesztésére. Bemutatja a pénzügyi szektor néhány terület specifikus modellezési nyelvét. Továbbá bemutatja a kész elemekből való rendszerépítés alapjait. A tárgyban hangsúlyosan szerepelnek az asztali, a webes és a mobil alkalmazások készítéséhez szükséges ismeretek, valamint a szoftver és adatbiztonság kérdései.

  7.b. Megszerezhető képességek

   

  A hallgató megismeri a pénzügyi információs rendszerek felépítését és szoftverfejlesztési aspektusait. Ezek segítségével képes lesz információs rendszereket kész komponensekből építeni, felhasználói felületeket kialakítani, valamint kliens oldali szoftvereket fejleszteni különböző szinteken: asztali és webes alkalmazások, valamint mobil kliensek.

   

   

   
  8. A tantárgy részletes tematikája 8.a Előadás

   

  1.      Bevezetés:
  Szoftver technológia fogalma, általános jellemzői, szerepe az informatikában. Általános szoftverkészítési stílusok, pénzügyi rendszerek modellezési kérdései.Time to market koncepció.

   

  2.      Szoftvertechnológia a pénzügyi rendszerek fejlesztéséhez:
  Életciklus modellek, objektumorientált tervezés: jelölésrendszer és fejlesztési folyamat, Unified Process életciklus modellje, Unified Modeling Language (UML)áttekintése, objektumorientált analízis, analízis sémák (Analysis Patterns),objektumorientált tervezés: rendszertervezés, vezérlés implementálása,részletes tervezés.

   

  3.      Szakterület-specifikus nyelvek szerepe a pénzügyi rendszerek kialakításában:
  Metamodellezés, absztrakt szintaxis, a szoftvermodellek és címkézett gráfok kapcsolata, attribútum modellezés, kényszerek, multiplicitás, konkrétszintaxis.

   

  4.      Szakterület-specifikus nyelvek szerepe a pénzügyi rendszerek kialakításában: Modellalapú fejlesztés alapjai, modellfeldolgozás.

   

  5.      Tervezési és architekturális minták a pénzügyi rendszerekhez:
  Tervezési minták (Design Patterns): áttekintés és néhány kiemelt tervezési minta bemutatása (Singleton, Adapter, Observer, Bridge, Proxy, Memento,Command, stb.).

   

  6.      Tervezési és architekturális minták a pénzügyi rendszerekhez: Rétegezés, Model-View-Controller, Document-View, Framework(strukturált felépítésből objektumorientált rendszer).

   

  7.      Szerver és kliens oldali fejlesztési technikák:
  Alkalmazható tervezési minták, adatkezelés, adatkötés, többkomponensű alkalmazások fejlesztése.

   

  8.      Szerver és kliens oldali fejlesztési technikák: Webes alkalmazások fejlesztése, architektúra, kliensoldali szkriptek, szerveroldali szkriptek, kliens- és szerveroldali vezérlők használata,eseményvezérelt szerver oldali programozás.

   

  9.      Vékony, vastag és mobil kliensek fejlesztése:
  Üzenet alapú platformok, eseményvezérelt alkalmazások, vezérlők (control-ok) kezelése, rajz és szöveg megjelenítése, speciális technikák (double buffering),

   

  10.  Vékony, vastag és mobil kliensek fejlesztése: többszálú alkalmazások fejlesztése, szinkronizációs problémák és megoldásuk,moduláris felhasználói felület kialakítása.

   

  11.  Szabványos interfészeken való kommunikáció:
  Interfészek tervezésének kérdései, interfészek kialakítása és használata. Az interfészek implementálási aspektusainak tárgyalása.

  1.      Elosztott pénzügyi rendszerek fejlesztési kérdései:
  Elosztott rendszerek elméleti alapjai, alkalmazások közötti kommunikáció (IBMMQ, Pub/Sub services (CPS)), elosztott rendszerek felépítéséhez szükséges alapszolgáltatások, kód újrafelhasználhatósági technikák, komponens alapú programozás.

   

  2.      Elosztott pénzügyi rendszerek fejlesztési kérdései: Elosztott, komponens alapú fejlesztés elméleti alapjai és tervezése,szabványosított architektúrák (DCOM, CORBA), tranzakció kezelés és aszinkron működés elosztott rendszerekben (MTS, MSMQ), biztonsági kérdések elosztott rendszerekben. Grid: elosztott számítás és adattárolás.

   

  3.      Esettanulmányok
  Az előadásokon folyamatosan bemutatásra kerülnek az aktuális terület esettanulmányai, azok fontosabb részletei. Az anyag tárgyalását követően összetett, több területet is érintő teljes esettanulmányok kerülnek tárgyalásra.

   

   

  8.b Laboratórium: (kéthetenként)

   

  Pénzügyi rendszerek készítéséhez szükséges technológiák és technikák gyakorlása. A laboratórium folyamatosan követi az előadásokat, az előadásokon szereplő témák kerülnek gyakorlásra:

   

  ·Objektumorientált tervezés, UML, szakterület-specifikus modellezés

   

  ·Tervezési és architekturális minták

   

  ·Szerver és kliens oldali fejlesztés

   

  ·Vékony, vastag és mobil kliensek fejlesztése

   

  ·Interfészek tervezése, implementálása

   

  ·Elosztott pénzügyi rendszerek fejlesztése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja

   

   

  Az előadásokon elméleti ismeretek valamint a laboratóriumi gyakorlatokhoz és a házi feladat megoldásához szükséges ismertetések hangzanak el.

   

  A laboratóriumi gyakorlatokon demonstráció és önálló munka készíti elő a házi feladat megoldását.

   

  A félév során házi feladatként egy választott pénzügyi alkalmazást, illetve annak egy egyeztetett komponensét kell elkészítni, rövid dolgozatban összefoglalni és kis előadásban bemutatni.

   

  10. Követelmények 10. Követelmények:

   

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás feltétele a házi feladat legalább elégséges szintre történő teljesítése (írásbeli dolgozat és kiselőadás formájában), valamint a laboratóriumi gyakorlatok elégséges teljesítése. 

   

   

  b. A vizsgaidőszakban:          Írásbeli vizsga

   

   

  c. Elővizsga:   Nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek - A házi feladat külön eljárási díj ellenében a pótlási héten az oktató által a feladat kiadásakor megjelölt időpontban bemutatható. Ugyanekkor lehetséges az elmaradt, maximum 30%, labor feladat bemutatása.
  12. Konzultációs lehetőségek személyes egyeztetés alapján

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Richard D. Stutzke: Estimating Software-Intensive Systems. Addison Wesley, 2005.

    

  • Kurt C. Wallnau, Scott A. Hissam, Robert C. Seacord: Building Systems from Commercial components. Addison Wesley, 2002.

    

  • Mauro Pezze, Michal Young: Software Testing and Analysis. Wiley, 2008.

    

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Lengyel László

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Bisztray Dénes

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Asztalos Márk PhD

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék