Webes alkalmazások fejlesztése

A tantárgy angol neve: Development of web applications

Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

Mechatronikai Mérnöki Szak

MSc képzés, Szakmai elágazó tárgycsoport III.

Kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM038   2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
4. A tantárgy előadója Dr. Hamar János, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a korszerű webes alkalmazások felépítéséről, működéséről és azok fejlesztésének módszereiről. A hallgatók megismerkednek a frontend és backend fejlesztés valamit az adatbázis tervezés alapjaival. Megismerkednek továbbá a fejlesztői eszközökkel, az alkalmazás szerverekkel, web konténerekkel és korszerű adatbázis management rendszerekkel. Képessé válnak egyszerűbb webes alkalmazások megtervezésére és implementálására ill. nagyobb alkalmazások komponenseinek megvalósítására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Előadás anyaga

1

Ismétlés. Objektum orientált programozás (OOP): osztályok, objektumok, információ rejtés, öröklés, polimorfizmus, absztrakció, stb. UML (Unified Modeling Language) diagramok. Java alapok.

2

Kliens-szerver alapú alkalmazások felépítése és működése. Hálózati alkalmazások fejlesztése. A Web nyújtotta lehetőségek és kihívások.

3

Webes front-end tervezés alapjai: HTML.

4

Webes front-end tervezés alapjai: CSS stíluslapok.

5

Webes front-end tervezés alapjai: Javascript alapok.

6

Grid-alapú web tervezés. Reszponzív weboldalak készítése.

7

Adatbázisok és adatbázis management rendszerek szerepe.

8

Adatmodellezés, adatbázis tervezés alapjai. Specifikációk, ER diagramok, adatbázis sémák, normalizálás.

9

SQL (Structured Query Language) alapok.

10

JDBC (Java Database Connector) alapok.

11

Java alapú alkalmazás szerverek és web konténerek. Webes back-end tervezés alapjai: Java servlet-ek.

12

Webes back-end tervezés alapjai: Dinamikus és interaktív web-oldalak készítése, szerver oldali Java technológiák.

13

Web szolgáltatások fejlesztése. Alkalmazások közötti adatcsere.

14

Webes alkalmazások biztonsági kérdései.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintése a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban, létszámtól függően opcionális írásbeli zárthelyi (ZH) dolgozat vagy szóbeli számonkérés formájában.
(2) A gyakorlást a féléves projekt feladat (házi feladat) biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó előadása.

Az aláírás megszerzésének feltétele a féléves projekt feladat (házi feladat) határidőre történő beadása.

A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga.

Amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta a házi feladatot és legalább elégségesre megírta az opcionális zárthelyit, akkor megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a projekt feladatot 30 %-ban számoljuk a jegybe.

Érdemjegy megállapítás

Érdemjegy ● [ECTS minősítés]

Pontszám

jeles(5) ● Excellent [A]

90% felett

jeles(5) ● Very Good [B]

85–90%

jó(4) ● Good [C]

70–85%

közepes(3) ● Satisfactory [D]

55–70%

elégséges(2) ● Pass [E]

40–55%

elégtelen(1) ● Fail [F]

40% alatt

Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

11. Pótlási lehetőségek A féléves projekt feladatot (házi feladat) a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A pót beadásra a pótlási héten az előadás időpontjában van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadóval egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Randy Connolly, Ricardo Hoar, "Fundamentals of Web Development", 3rd edition, 2022, ISBN-13: 9780135863336
  • Nenad Jukic, Susan Vrbsky, Svetlozar Nestorov, Abhishek Sharma, "Database Systems: Introduction to Databases and Data Warehouses", 2nd Edition, 2021, ISBN: 9781943153671
  • Carlos Coronel, Steven Morris, "Database Systems: Design, Implementation, & Management", 13th Edition, 2018, ISBN-13: 978-1337627900
  • Craig Walls, "Spring in Action", Sixth Edition, 2022, ISBN-13: 978-1617297571
  • Spring Framework Reference Documentation, https://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-framework/current/spring-framework-reference/
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 16
Házi feladat elkészítése 23
Vizsgafelkészülés 25
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hamar János, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék