Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webes alkalmazások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of web applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Mechatronikai Mérnöki Szak

  MSc képzés, Szakmai elágazó tárgycsoport III.

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM038   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója Dr. Hamar János, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a korszerű webes alkalmazások felépítéséről, működéséről és azok fejlesztésének módszereiről. A hallgatók megismerkednek a frontend és backend fejlesztés valamit az adatbázis tervezés alapjaival. Megismerkednek továbbá a fejlesztői eszközökkel, az alkalmazás szerverekkel, web konténerekkel és korszerű adatbázis management rendszerekkel. Képessé válnak egyszerűbb webes alkalmazások megtervezésére és implementálására ill. nagyobb alkalmazások komponenseinek megvalósítására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1

  Ismétlés. Objektum orientált programozás (OOP): osztályok, objektumok, információ rejtés, öröklés, polimorfizmus, absztrakció, stb. UML (Unified Modeling Language) diagramok. Java alapok.

  2

  Kliens-szerver alapú alkalmazások felépítése és működése. Hálózati alkalmazások fejlesztése. A Web nyújtotta lehetőségek és kihívások.

  3

  Webes front-end tervezés alapjai: HTML.

  4

  Webes front-end tervezés alapjai: CSS stíluslapok.

  5

  Webes front-end tervezés alapjai: Javascript alapok.

  6

  Grid-alapú web tervezés. Reszponzív weboldalak készítése.

  7

  Adatbázisok és adatbázis management rendszerek szerepe.

  8

  Adatmodellezés, adatbázis tervezés alapjai. Specifikációk, ER diagramok, adatbázis sémák, normalizálás.

  9

  SQL (Structured Query Language) alapok.

  10

  JDBC (Java Database Connector) alapok.

  11

  Java alapú alkalmazás szerverek és web konténerek. Webes back-end tervezés alapjai: Java servlet-ek.

  12

  Webes back-end tervezés alapjai: Dinamikus és interaktív web-oldalak készítése, szerver oldali Java technológiák.

  13

  Web szolgáltatások fejlesztése. Alkalmazások közötti adatcsere.

  14

  Webes alkalmazások biztonsági kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintése a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban, létszámtól függően opcionális írásbeli zárthelyi (ZH) dolgozat vagy szóbeli számonkérés formájában.
  (2) A gyakorlást a féléves projekt feladat (házi feladat) biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó előadása.

  Az aláírás megszerzésének feltétele a féléves projekt feladat (házi feladat) határidőre történő beadása.

  A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga.

  Amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta a házi feladatot és legalább elégségesre megírta az opcionális zárthelyit, akkor megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a projekt feladatot 30 %-ban számoljuk a jegybe.

  Érdemjegy megállapítás

  Érdemjegy ● [ECTS minősítés]

  Pontszám

  jeles(5) ● Excellent [A]

  90% felett

  jeles(5) ● Very Good [B]

  85–90%

  jó(4) ● Good [C]

  70–85%

  közepes(3) ● Satisfactory [D]

  55–70%

  elégséges(2) ● Pass [E]

  40–55%

  elégtelen(1) ● Fail [F]

  40% alatt

  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

  11. Pótlási lehetőségek A féléves projekt feladatot (házi feladat) a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A pót beadásra a pótlási héten az előadás időpontjában van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Randy Connolly, Ricardo Hoar, "Fundamentals of Web Development", 3rd edition, 2022, ISBN-13: 9780135863336
  • Nenad Jukic, Susan Vrbsky, Svetlozar Nestorov, Abhishek Sharma, "Database Systems: Introduction to Databases and Data Warehouses", 2nd Edition, 2021, ISBN: 9781943153671
  • Carlos Coronel, Steven Morris, "Database Systems: Design, Implementation, & Management", 13th Edition, 2018, ISBN-13: 978-1337627900
  • Craig Walls, "Spring in Action", Sixth Edition, 2022, ISBN-13: 978-1617297571
  • Spring Framework Reference Documentation, https://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-framework/current/spring-framework-reference/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 23
  Vizsgafelkészülés 25
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hamar János, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék