Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a mobil platformokba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Mobile Platforms

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. augusztus 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser MSc szak


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM028   2/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozási alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("7N-M11")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a tipikus, mobilszoftvert alkalmazó rendszereket, valamint a szoftverek kialakításához szükséges, legelterjedtebb megközelítéseket és platformokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Előadás anyaga

  1.

  Ismertetésre kerülnek a mobilplatformokhoz kapcsolódó alapelvek. Áttekintjük az aktuálisan legelterjedtebb platformokat. Megismerkedünk a platformfüggetlenség és keresztplatformos fejlesztés fogalmaival.

  2.

  Áttekintjük az Android platform alapjait és a főbb alkalmazás komponenseket. Alkalmazások lazán csatolt architektúrája, komponensek kommunikációja.

  3.

  Az előadás témája a felhasználói felülettervezés Android környezetben, layout-ok és vezérlők felhasználása, testreszabása, képernyő méret függetlenség, tablet és telefon egyidejű támogatása.

  4.

  Áttekintjük a hálózati kommunikáció lehetőségeit Android környezetben. Megvizsgáljuk, hogyan lehet elérni a beépített alkalmazásokat, feliratkozni rendszer eseményekre és felüldefiniálni az alapértelmezett viselkedést.

  5.

  Az előadáson a helyfüggő Android alkalmazások készítésével foglalkozunk (fused location, proximity alert stb.) Megismerkedünk a térképek és overlay megjelenítési technikák használatával.

  6.

  Az előadás fő témája az iOS platform alapjainak bemutatása. Megismerkedünk az iOS alkalmazások architektúrájával és a Swift programozási nyelvvel.

  7.

  Az előadás témája a felhasználói felületek készítése iOS alkalmazásokhoz: storyboard, segue, view controllerek bemutatása. Áttekintjük a felhasználói felület és kód közötti kapcsolat eszközeit is (akciók és outletek).

  8.

  Az előadáson ismertetjük az iOS alkalmazások életciklusát. Szó lesz az adattárolásról és kommunikációról. Áttekintjük az alkalmazások és a rendszer védelmi mechanizmusait (pl. sandboxing).

  9.

  Az előadás témája az Apple fejlesztői szolgáltatások ismertetése (pl. push notification, iCloud). Megvizsgáljuk a rendszeralkalmazások kibővítésének lehetőségeit és, hogy hogyan lehet beépülni más alkalmazásokba (pl. widgetek és dokumentumszolgáltatók).

  10.

  Bemutatjuk a Windows Phone platform alapjait. Ismertetjük a Windows Phone alkalmazások felépítését és típusait, valamint a fő fejlesztési lehetőségeket (XAML, HTML).

  11.

  Felhasználói felület programozása Windows Phone alkalmazásokhoz: Layout kezelés (Grid, StackPanel, GridView, ListView stb.), erőforrások, stílusok, animáció, navigáció.

  12.

  Áttekintjük, hogy hogyan lehet dinamikus alkalmazásokat fejleszteni Windows Phone platformra: adatkötés, MVVM, sablonok, adattárolás. Megvizsgáljuk a WP alkalmazások életciklusát.

  13.

  Windows Phone platformszolgáltatások: helymeghatározás, hálózati kommunikáció, értesítések, publikálás. Universal alkalmazás fejlesztése Windows platformra (tablet és telefon).

  14.

  Az utolsó előadás témája a platformok összevetése, teljesítményelemzés és a platformválasztás kérdései. Ezeken felül áttekintjük az aktuális alkalmazásfejlesztési trendeket és új technológiákat.

   

   

  Gyakorlat anyaga

  1.

  A gyakorlat keretein belül megismerkedünk a több komponensből álló Android alkalmazások fejlesztésével, a komponensek közti kommunikációval és az állapotmentéssel.

  2.

  A gyakorlat témái a Fragment alapú Android alkalmazástervezés adatbázis támogatással és a hatékony adatkezelési módszerek alkalmazása.

  3.

  A gyakorlaton az Android hálózati kommunikációt és térképhasználatot nézzük át példákon keresztül. Külső osztálykönyvtárak integrálása.

  4.

  Swift programozás: a gyakorlat keretein belül begyakoroljuk a programozási nyelv alapelveit és funkcióit. A megismert új fogalmakat kipróbáljuk Playgrounds-ok felhasználásával.

  5.

  A gyakorlat fő témája az adaptív felhasználói felületek készítése iOS-re: több képernyőméret támogatása, felhasználói felület tervezése deklaratív módon auto-layouttal.

  6.

  A gyakorlaton megismerkedünk az összetett Windows Phone alkalmazások fejlesztésével. Megismerkedünk a XAML nyelvvel és gyakoroljuk annak alapfunkcióit. Megvizsgáljuk a vezérlők felhasználását és a navigáció a gyakorlatban.

  7.

  A gyakorlaton megismerkedünk az adatvezérelt Universal Windows Phone és Windows Tablet alkalmazás fejlesztésével. A bemutatott példákon keresztül kipróbáljuk az adatkötést és az MVVM minta felhasználását is.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

  A félévközi jegy megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban megírandó két  darab zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, valamint egy házi feladat elkészítése a 13. oktatási hétig. A félévközi jegyet a két dolgozatra kapott osztályzat átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk. Házi feladat pótlása a pótlási hétre megadott határidőig lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Apple Inc.: The Swift Programming Language, https://itunes.apple.com/us/book/swift-programming-language/id881256329, 2014
  Joe Conway, Aaron Hillegass, Christian Keur: iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide (4th edition), Big Nerd Ranch Guides, 2014
  Reto Meier: Professional Android 4 Application Development, 2012.
  Bill Phillips, Brian Hardy: Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 2013.
  Android Developer Training, online: http://developer.android.com/training/index.html
  Windows Phone Developer portal (Tutorials & SDK):
  http://dev.windows.com/en-us/develop 
  Bob Tabor: Channel9′s Windows Phone 8.1 Development for Absolute Beginners, http://channel9.msdn.com/Series/Windows-Phone-8-1-Development-for-Absolute-Beginners

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék