Web technológiák

A tantárgy angol neve: Web Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc és MSc képzés

 


Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM025   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/portal/webtech
4. A tantárgy előadója
Balássy György

 

Tanszéki mérnök

 

AAIT

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

 

Ajánlott előtanulmányi rend:

 

A GTK Műszaki Menedzser mesterképzésben a tárgyat minden informatika iránt érdeklődő, nem informatikus hallgatónak is ajánljuk.

 

Kötelező előtanulmányi rend:

 

A tárgyat csak az MSc képzésben résztvevő hallgatók vehetik fel.

 

A tárgyat a Villamosmérnöki és Informatikai Karon nappali képzésben részt vevő hallgatók kivételével minden kar hallgatói felvehetik.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy áttekintő képet adjon a web alapú rendszerek működéséről, felhasználási lehetőségeiről valamint bemutassa a webes projektek jellemzőit és az életciklusuk során felmerülő legfontosabb kérdéseket. Elsőrendű szempont a sokirányú ismeret olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amely megadja a webes projektek vezetéséhez szükséges technikai ismereteket, és amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.

A tárgy első részében a hallgatók megismerkednek az internet működése során használt fogalmakkal és technológiákkal: fizikai felépítés, TCP/IP, DNS, HTTP, HTML, CSS, AJAX, aktív komponensek, levelezés, vezeték nélküli hálózatok. A második blokkban rátérünk a webes projektek jellemzőinek elemzésére: webes projektek életciklusa, alkalmazás architektúra, biztonság, teljesítmény, kereső optimalizálás, testreszabhatóság, tesztelés, dizájn, mérés és jelentéskészítés, hirdetés szolgáltatók, fizetési rendszerek, üzemeltetési kérdések. A tárgy harmadik részében a weben elérhető szolgáltatásokkal, csoportmunkával, információ közzététellel és alkalmazás integrációval foglalkozunk.

8. A tantárgy részletes tematikája

<!--[if !supportLists]-->I.       <!--[endif]-->Az internet működése

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Az internet története

<!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Fizikai felépítés

<!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->A TCP/IP protokoll stack

<!--[if !supportLists]-->d.     <!--[endif]-->DNS

<!--[if !supportLists]-->e.      <!--[endif]-->HTTP

<!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->HTML, CSS

<!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->XML, XSLT, XQuery, XPath

<!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->JavaScript, AJAX

<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Aktív komponensek: Java applet, Flash, Silverlight

<!--[if !supportLists]-->j.       <!--[endif]-->Levelezés: SMTP, POP3

<!--[if !supportLists]-->k.     <!--[endif]-->Vezeték nélküli hálózatok

<!--[if !supportLists]-->II.     <!--[endif]-->Webes projektek jellemzői

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Ütemezés

<!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Portálok típusai

<!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->Architektúra

<!--[if !supportLists]-->d.     <!--[endif]-->Biztonság

<!--[if !supportLists]-->e.      <!--[endif]-->Kereső optimalizálás

<!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->Teljesítmény

<!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->Tesztelés

<!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->Mérés, jelentéskészítés

<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Testreszabhatóság

<!--[if !supportLists]-->j.       <!--[endif]-->Külső tényezők

<!--[if !supportLists]-->k.     <!--[endif]-->Betekintés a programozási platformokba

<!--[if !supportLists]-->III.  <!--[endif]-->Szolgáltatások a weben

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Csoportmunka

<!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Információ közzététel

<!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->Alkalmazás integráció

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy oktatása a GTK Műszaki Menedzser képzésének rendje szerint előadások formájában történik 12 héten keresztül.

10. Követelmények Írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság és az aláírás feltétele: a tanórákon való részvétel, a TVSZ 14.§ (3) bekezdése alapján az aláírás megszerzésének feltétele a tanórák 70%-án való részvétel.

 

11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztetett időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Gál Tibor: Webprogramozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).

 

2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

 

3. Elektronikus tanszéki jegyzetek

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés66
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Balássy György

 

Tanszéki mérnök

 

AAIT

 

Dr. Charaf Hassan

 

Egyetemi docens

 

AAIT