Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Web technológiák

  A tantárgy angol neve: Web Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc és MSc képzés

   


  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM025   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/portal/webtech
  4. A tantárgy előadója
  Balássy György

   

  Tanszéki mérnök

   

  AAIT

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

   

  Ajánlott előtanulmányi rend:

   

  A GTK Műszaki Menedzser mesterképzésben a tárgyat minden informatika iránt érdeklődő, nem informatikus hallgatónak is ajánljuk.

   

  Kötelező előtanulmányi rend:

   

  A tárgyat csak az MSc képzésben résztvevő hallgatók vehetik fel.

   

  A tárgyat a Villamosmérnöki és Informatikai Karon nappali képzésben részt vevő hallgatók kivételével minden kar hallgatói felvehetik.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy áttekintő képet adjon a web alapú rendszerek működéséről, felhasználási lehetőségeiről valamint bemutassa a webes projektek jellemzőit és az életciklusuk során felmerülő legfontosabb kérdéseket. Elsőrendű szempont a sokirányú ismeret olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amely megadja a webes projektek vezetéséhez szükséges technikai ismereteket, és amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.

  A tárgy első részében a hallgatók megismerkednek az internet működése során használt fogalmakkal és technológiákkal: fizikai felépítés, TCP/IP, DNS, HTTP, HTML, CSS, AJAX, aktív komponensek, levelezés, vezeték nélküli hálózatok. A második blokkban rátérünk a webes projektek jellemzőinek elemzésére: webes projektek életciklusa, alkalmazás architektúra, biztonság, teljesítmény, kereső optimalizálás, testreszabhatóság, tesztelés, dizájn, mérés és jelentéskészítés, hirdetés szolgáltatók, fizetési rendszerek, üzemeltetési kérdések. A tárgy harmadik részében a weben elérhető szolgáltatásokkal, csoportmunkával, információ közzététellel és alkalmazás integrációval foglalkozunk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  <!--[if !supportLists]-->I.       <!--[endif]-->Az internet működése

  <!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Az internet története

  <!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Fizikai felépítés

  <!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->A TCP/IP protokoll stack

  <!--[if !supportLists]-->d.     <!--[endif]-->DNS

  <!--[if !supportLists]-->e.      <!--[endif]-->HTTP

  <!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->HTML, CSS

  <!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->XML, XSLT, XQuery, XPath

  <!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->JavaScript, AJAX

  <!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Aktív komponensek: Java applet, Flash, Silverlight

  <!--[if !supportLists]-->j.       <!--[endif]-->Levelezés: SMTP, POP3

  <!--[if !supportLists]-->k.     <!--[endif]-->Vezeték nélküli hálózatok

  <!--[if !supportLists]-->II.     <!--[endif]-->Webes projektek jellemzői

  <!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Ütemezés

  <!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Portálok típusai

  <!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->Architektúra

  <!--[if !supportLists]-->d.     <!--[endif]-->Biztonság

  <!--[if !supportLists]-->e.      <!--[endif]-->Kereső optimalizálás

  <!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->Teljesítmény

  <!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->Tesztelés

  <!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->Mérés, jelentéskészítés

  <!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Testreszabhatóság

  <!--[if !supportLists]-->j.       <!--[endif]-->Külső tényezők

  <!--[if !supportLists]-->k.     <!--[endif]-->Betekintés a programozási platformokba

  <!--[if !supportLists]-->III.  <!--[endif]-->Szolgáltatások a weben

  <!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Csoportmunka

  <!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->Információ közzététel

  <!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->Alkalmazás integráció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása a GTK Műszaki Menedzser képzésének rendje szerint előadások formájában történik 12 héten keresztül.

  10. Követelmények Írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság és az aláírás feltétele: a tanórákon való részvétel, a TVSZ 14.§ (3) bekezdése alapján az aláírás megszerzésének feltétele a tanórák 70%-án való részvétel.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Gál Tibor: Webprogramozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).

   

  2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

   

  3. Elektronikus tanszéki jegyzetek

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés66
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Balássy György

   

  Tanszéki mérnök

   

  AAIT

   

  Dr. Charaf Hassan

   

  Egyetemi docens

   

  AAIT