Rendszer és alkalmazástechnika labor mechatronikusoknak

A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory for Mechatronics Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mechatronikai mérnök MSc szak           

Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány           

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM016   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT
Szabó ZoltántanársegédAAIT
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("2N-MM0") ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM166") VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA08") VAGY
TargyEredmeny("BMEVIAUMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )
ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIAUM255") VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA10"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

Az elvégzendő mérések az elméleti szakirány tantárgyak anyagához kapcsolódnak és az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését segítik elő, ill. az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásait mutatják be.

8. A tantárgy részletes tematikája 1. uC-OS-II alkalmazások nagyobb teljesítményű (ARM) beágyazott rendszereken

A hallgatók megismerkednek az STM32 mérőpanelen egyszerű operációs rendszeren alapuló feladatok megoldásaival: 3 taszk, 2 megszakítási rutin, szemafor, jelzőflag, várakozási sor kezelése.

2. Adatgyűjtés és párhuzamos feladat végrehajtás ARM modulokon Linux környezetben

A hallgatók egy BeagleBoard xM mérőpanelen Linux alapú programozási feladatokat oldanak meg adatgyűjtő alkalmazás elkészítésével: kernel driver készítése (SPI), sysfs állomány kezelése (GPIO), socket kommunikáció, soros kommunikáció.

3. Ipari szerelőrobot programozása - Mitsubishi MELFA RV-3SDB

A hallgatók a mérésen egy korszerű robot program fejlesztő rendszert alkalmaznak. Szimulálják a feladat megoldását, majd végrehajtják valós környezetben.

3.  Autonóm robot navigációs rendszere I. - Ultrahangos helymeghatározás

Mobil robot helymeghatározó és navigációs rendszerének vizsgálata ultrahangos helymeghatározó rendszer segítségével.

5. Autonóm robot navigációs rendszere I. - A dead reckoning elv

Mobil robot helymeghatározó (pozíció és orientáció) rendszerének vizsgálata inkrementális adókon alapuló elfordulás-érzékelés és a dead reckoning elv alkalmazásával.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 5 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumában kell elvégezni.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

5db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint. 

b. A vizsgaidőszakban: nincs

c. Elővizsga: nincs

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre egy-egy osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján), a gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

A mérésekhez összesen 1 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő (többnyire elektronikus) mérési útmutatók és segédanyagok.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra20
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT
Szabó ZoltántanársegédAAIT