Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer és alkalmazástechnika labor mechatronikusoknak

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory for Mechatronics Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnök MSc szak           

  Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány           

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM016   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT
  Szabó ZoltántanársegédAAIT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("2N-MM0") ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM166") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA08") VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIAUMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )
  ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUM255") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA10"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elvégzendő mérések az elméleti szakirány tantárgyak anyagához kapcsolódnak és az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését segítik elő, ill. az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásait mutatják be.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. uC-OS-II alkalmazások nagyobb teljesítményű (ARM) beágyazott rendszereken

  A hallgatók megismerkednek az STM32 mérőpanelen egyszerű operációs rendszeren alapuló feladatok megoldásaival: 3 taszk, 2 megszakítási rutin, szemafor, jelzőflag, várakozási sor kezelése.

  2. Adatgyűjtés és párhuzamos feladat végrehajtás ARM modulokon Linux környezetben

  A hallgatók egy BeagleBoard xM mérőpanelen Linux alapú programozási feladatokat oldanak meg adatgyűjtő alkalmazás elkészítésével: kernel driver készítése (SPI), sysfs állomány kezelése (GPIO), socket kommunikáció, soros kommunikáció.

  3. Ipari szerelőrobot programozása - Mitsubishi MELFA RV-3SDB

  A hallgatók a mérésen egy korszerű robot program fejlesztő rendszert alkalmaznak. Szimulálják a feladat megoldását, majd végrehajtják valós környezetben.

  3.  Autonóm robot navigációs rendszere I. - Ultrahangos helymeghatározás

  Mobil robot helymeghatározó és navigációs rendszerének vizsgálata ultrahangos helymeghatározó rendszer segítségével.

  5. Autonóm robot navigációs rendszere I. - A dead reckoning elv

  Mobil robot helymeghatározó (pozíció és orientáció) rendszerének vizsgálata inkrementális adókon alapuló elfordulás-érzékelés és a dead reckoning elv alkalmazásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 5 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumában kell elvégezni.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  5db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint. 

  b. A vizsgaidőszakban: nincs

  c. Elővizsga: nincs

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre egy-egy osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján), a gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérésekhez összesen 1 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő (többnyire elektronikus) mérési útmutatók és segédanyagok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra20
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT
  Szabó ZoltántanársegédAAIT