Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális szervohajtások

  A tantárgy angol neve: Digital Servodrives

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. április 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BME Gépészmérnöki Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM015   2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Korondi Péter

   

  egyetemi docens

   

  AUT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai mennyiségek kapcsolatrendszere, rendszermodellezés, jelanalízis, szabályozáselmélet, irányítástechnika, elektromechanika, mérés-és műszertechnika, differenciálegyenletek, Komplex függvények, Laplace és Fourier transzformáció, mátrix számítás.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező: BMEVIAUM012 Válogatott fejezetek az elektrotechnikából

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlatot szerezzenek szerszámgépek, robotok és más szervorendszerek villamos hajtásainak, kiválasztásában, üzembe helyezésében és üzemeltetésében. A tárgy kiemelten foglalkozik a mintavételes rendszerek szabályozástechnikai kérdéseivel. Mindezek elsajátításához a hallgatók megismerkednek az alapvető mozgásszabályozási elvekkel, a megvalósításhoz szükséges számítástechnikai, elektronikai és teljesítményelektronikai eszközökkel, valamint mérések elvégzéséhez szükséges mérőműszerek; az érzékelők működésével, azok alkalmazási lehetőségeivel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások tematikája:

   

  1.         Villamos gépek csoportosítása működési elvük szerint, az egyes villamos gép típusok előnyei hátrányai, jellemző alkalmazási területei

  2.         Mintavételes rendszerek, Diszkrét idejű hálózatok komponensei, Diszkrét Fourier transzformáció. A Z-transzformáció.

  3.         Mintavételes rendszerek spektruma, Shannon elv, Mintavételes rendszerek zárt hurkú stabilitása

  4.         Külsőgerjesztésű egyenáramú motor pozíciószabályozása (áramszabályozó hurok, fordulatszám szabályozó hurok, pozíciószabályozó hurok beállítása).

  5.         Diszkrét idejű szabályozók tervezése egyenáramú szervo hajtásokhoz

  6.         Diszkrét idejű zavarkompenzáló eljárások

  7.         Kefenélküli (egyen és szinkron) motorok és hajtások

  8.         1. ZH

   

  9.         Az aszinkronmotor üzemtana

  10.       Mezőorientált szabályozás alapjai

  11.       Léptető motor és vezérlő áramkörei

  13.       Számítógéppel vezérelt hajtások

  14        2. ZH

   

  Gyakorlatok tematikája:

   

  Laborfoglalkozások: egy külső gerjesztésű egyenáramú motor fordulatszám-nyomaték karakterisztikájának mérése. DSP-vel vezérelt egyenáramú motoros hajtás mérése, aszinkronmotorok fordulatszám-nyomaték karakterisztikájának mérése, Mezőorientált szabályozással ellátott aszinkronmotoros hajtás mérése, Léptető motoros hajtás mérése, Léptető motor, A Számítógépes laborfoglalkozások: Egyenáramú gépek szabályozása

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy oktatása flash animációk bemutatására épít. Az animációk bemutatják a legfontosabb alapelveket és az egyenletek levezetéseit is. Az elméleti ismereteket konkrét gyakorlati példákon keresztül mutatja be, és ennek elmélyítését segítik a feladatmegoldó számítógépes szimulációs foglalkozások és labormérések.

   

  10. Követelmények (1)         A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyik egyenként legalább elégséges megírása. Az első zárthelyin elérhető maximális pontszám 40 pont a másodikon 60 pont, az elégséges szint eléréséhez szükséges minimális pontszám 16 illetve 24 pont.

   

  (2)         Fakultatív házi feladat megoldásáért plusz 15 pont adható, amelyet a hallgató csak akkor érvényesíthet, ha mindkét zárthelyit legalább elégséges szintre megírta.

   

  A összesített-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:
  0-39 pont        elégtelen (1)
  40-55  pont     elégséges (2)
  56-70  pont     közepes (3)
  71-85  pont     jó (4)
  86-100 pont    jeles (5) osztályzat.


  12. Konzultációs lehetőségek A konzultációkat a tanszéki hirdetőtáblán és a Honlapon meghirdetett időpontban tartjuk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:

   

  Mozgásszabályozás (Animált, elektronikus interaktív tananyag)

  Ajánlott irodalom:

   

  Ned Mohan: Electric Drives, an integrated approach

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Korondi Péter

   

  egyetemi docens

   

  AUT