Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ipari beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Industrial Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai Mérnöki mesterszak, MSc képzés

  Integrated Engineering szakirány, kötelező

  Gépészeti Modellezés mesterszak, MSc képzés

  Industrial Electronics szakirány, választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM010   1/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a C programozási nyelv és a strukturált programozási technikák ismeretére épít.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a gépészmérnök hallgatókat a modern ipari folyamatirányító rendszerek felépítésével, működési elvével és alkalmazási lehetőségeivel. A tantárgy során szerzett ismeretekkel a hallgató képes lesz különbséget tenni a különböző kapacitású és tudású beágyazott rendszerek között és képes lesz mérlegelni a különböző tulajdonságok között, hogy a megfelelő berendezést válassza. Ugyanakkor a félév során elvégzett nagyfeladat révén némi gyakorlathoz jutnak a hallgatók és olyan gyakorlati tapasztalatokkal ruházza fel őket, mely későbbiekben lehetővé teszi a kérdéses területen való elmélyedést, valamint irányt mutat az ismeretek bővítésére és hatékony alkalmazására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  (E – Előadás, L – Labor gyakorlat, S –Számonkérés)

  1

  E1. Bevezetés a beágyazott rendszerekbe. Legfontosabb jellemzők, követelmények. A korszerű beágyazott rendszerek és távfelügyeletének elemei. Csoportosítás teljesítmény, alkalmazási terület és programozási technikák szerint. Hardver és szoftver komponensek. Fejlesztő eszközök. A beágyazott rendszerek fejlesztésének folyamata. Mechatronikai példák.

  2

  E2. A szoftver fejlesztés eszközei. Programozási nyelvek. Fejlesztő és tesztelő környezetek, szimulátorok. Fejlesztő környezetek csoportosítása. Hibakeresés technikái. Szimulátorok: viselkedés szintű és áramköri szintű. Gerjesztés megadásának lehetőségei. Szimulációs sebesség.

  3

  L1. Ismerkedés egy mikrokontrolleres fejlesztő környezettel. Egyszerű funkciók megvalósítása, digitális ki/bemenetek kezelése, kijelzők, nyomógombok.

  4

  E3. Hardver megoldások, architektúrák. Általánosan programozható megoldások és alkalmazás orientált célrendszerek. SoC (System on Chip). Integráltság kérdései, a gyorsaság, fogyasztás és az ár figyelembevételével. Illesztő egységek és perifériák. Digitális rendszerek illesztése analóg jelekhez. Nem villamos mennyiségek szenzorai. Szűrés és sávszélesség.

  5

  L2. Perifériák kezelése, A/D, D/A, PWM, időzítők. Megszakítások. DMA. Vegyes C és Assembly programok.

  6

  E3. Kommunikáció és adatgyűjtés. A részegységek közötti kommunikáció kérdése. Lokális és kiterjedt hálózatok, zavarszűrés és kompenzálás. Vezetékes és vezeték nélküli megoldások.  Kommunikációs szabványok, protokollok.

  7

  L3. Soros kommunikáció implementálása.

  8

  E5. Beágyazott rendszerek modellezése. Komplex feladatok részfeladatokra bontása. Az objektumorientált megközelítés, ismerkedés az UML diagramokkal.

  9

  E6. Beágyazott operációs rendszerek, gyenge és erős valós idejű rendszerek (soft és hard real time), monolitikus vagy mikro kernel. Folyamatok, szálak. A szálak közötti kommunikációs lehetőségek. Megszakítások, védett erőforrás elérések (mutexek), szemaforok, FIFO-k és csatornák.

  10

  S1. Zárthelyi

  1113

  L4 – L6. Önálló tervezési feladat: kivitelezés, tesztelés. Folyamatos konzultáció.

  14

  S2. – Önálló tervezési feladat bemutatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadások és az elméleti anyag elmélyítését segítő laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok keretében részben egy konkrét mikrokontrolleres fejlesztő eszköz gyakorlati megismerése, részben pedig egy önálló tervezési feladathoz kapcsolódó résztevékenységek elvégzése történik, amit folyamatos konzultáció támogat.

  10. Követelmények

  A félév érvényességének feltételei:

  1.      A félév során kiadott önálló tervezési feladat elkészítése és beadása határidőre. Az önálló feladatot a hallgató rövid előadás formájában mutatja be, mely előadás 15%-os részét képezi a feladatra adott jegynek.

  2.      A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat, és az önálló feladat pontszámainak átlaga alapján ajánljuk meg. Mindkét jegynek minimum elégségesnek kell lennie.

   

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:


  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  elégséges (2)

  közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

   

  11. Pótlási lehetőségek

  1.      A zárthelyi egyszeri pótlására lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban és a pótlási héten is.

  2.      Az önálló feladat bemutató elmulasztására pótlási lehetőség nincs, ez automatikusan az előadásra adható pontszámok elvesztését jelenti, maga a feladat a pótlási hét végéig adható be különeljárási díj ellenében.

  3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.  

  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzultációkat a tanszéki hirdetőtáblán és a Honlapon meghirdetett időpontban tartjuk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.    Alain Burns, Andy Wellings, Real Time Systems and Programming Languages: Ada 95, Real-Time Java and Real-Time C/POSIX (3rd Edition), Addison Wesley, (April 5, 2001)

  2.    Rick Grehan, Robert Moote, Ingo Cyliax, Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development, Addison-Wesley Professional, Bk&CD-ROM ed. (December 9, 1998)

  3.    Jean J. Labrosse, MicroC OS II: The Real Time Kernel (With CD-ROM)

  4.    Albert M. K. Cheng, Required textbook: Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification, John Wiley & Sons.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék