Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  WEB alapú laboratórium

  A tantárgy angol neve: WEB Based Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gépészmérnöki-kar

   

  Mechatronika szak, MSc képzés

   

  Integrated Engineering szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM009   1/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hamar János

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Sütő Zoltán

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java alapismeretek. Objektum orientált szoftver fejlesztés. Webes alapismeretek, 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("1L-MIM")
  VAGY
  Training.Code=("1L-MSM")
  VAGY
  Training.Code=("1NAMSMR")
  VAGY
  Training.Code=("1N-MFT")
  VAGY
  Training.Code=("1N-MIM")
  VAGY
  Training.Code=("1N-MSM")
  VAGY
  Training.Code=("2NAMG0R")
  VAGY
  Training.Code=("2NAMW0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-ME0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MG0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MM0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MP0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MT0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MW0")
  VAGY
  Training.Code=("3NA00")
  VAGY
  Training.Code=("3NAM0")
  VAGY
  Training.Code=("4L-M7")
  VAGY
  Training.Code=("4NAM2")
  VAGY
  Training.Code=("4NAM2R")
  VAGY
  Training.Code=("4NAM7")
  VAGY
  Training.Code=("4NAM7R")
  VAGY
  Training.Code=("4N-M2")
  VAGY
  Training.Code=("4N-M3")
  VAGY
  Training.Code=("4N-M4")
  VAGY
  Training.Code=("4N-M5")
  VAGY
  Training.Code=("4N-M7")
  VAGY
  Training.Code=("5NAM7")
  VAGY
  Training.Code=("5NAM7R")
  VAGY
  Training.Code=("5NAM8R")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M7")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MEU")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MGAIN")
  VAGY
  Training.Code=("6L-MJ")
  VAGY
  Training.Code=("6L-MK")
  VAGY
  Training.Code=("6L-ML")
  VAGY
  Training.Code=("6NAMKR")
  VAGY
  Training.Code=("6N-MJ")
  VAGY
  Training.Code=("6N-MK")
  VAGY
  Training.Code=("6N-ML")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M04")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M06")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M07")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M08")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M09")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M13")
  VAGY
  Training.Code=("7L-M14")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M01")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M02")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M03")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M04")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M05")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M09")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M10")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M11")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M12")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M13")
  VAGY
  Training.Code=("7N-M14")
  VAGY
  Training.Code=("7N-MR")
  VAGY
  Training.Code=("9NAMC10")
  VAGY
  Training.Code=("9NAMF09")
  VAGY
  Training.Code=("9N-MA09")
  VAGY
  Training.Code=("9N-MC10")
  VAGY
  Training.Code=("9N-MF09")
  VAGY
  Training.Code=("9N-MM09")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatókat a modern szoftvertechnológia legfontosabb kérdésköreinek (objektum-orientált szoftverfejlesztés, konkurens rendszerek, elosztott rendszerek) elméletével és gyakorlatával megismertessük. Elsődleges cél a korszerű webes rendszerekről,azok ipari automatizálási alkalmazásáról, integrált vállalati rendszerek felépítésére alkalmas szoftver eszközökről a programozói szemszögből egy átfogóképet adni, ugyanakkor a félév során elvégzett projekt feladat révén gyakorlathoz juttatni a hallgatókat, olyan tudással felruházni őket, mely későbbiekben lehetővé teszi a kérdéses területen való elmélyedést, irányt mutatni az ismeretek bővítésére és hatékony alkalmazására.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) paradigma. Java alapok. Grafikus eszközök. UML (Unified Modeling Language) diagramok.
  • Unit tesztelés alapjai, formális módszerek. Bináris I/O műveletek.
  • Listák, sorok, map-ek. Java generics.
  • Konkurens rendszerek. Párhuzamos programozás. Szálak, ütemezés, osztott erőforrások, kritikus szakasz, kölcsönös kizárás, szinkronizálás. Networking.
  • Adatbázis szerver. JDBC (Java Database Connector). SQL (Structured Query Language).
  • A Web nyújtotta lehetőségek és problémák, biztonsági kérdések. Servletek, Java Server Pages (JSP) technológiák.
  • Java-alapú Webes rendszerek az ipari automatizálásban. Java Server Face technológia.
  • Java és XML (eXtensible Markup Language) alapú Web szolgáltatások.
  • Team alapú szoftver fejlesztési projekt kivitelezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Féléves komplex informatikai projekt feladat megoldás. Heti szintű konzultáció a felmerülő kérdésekről és megoldási lehetőségekről.

   

  10. Követelmények

  a).      A szorgalmi időszakban:

  A félévközi jegy megállapításánál a féléves projekt 50%-os súllyal szerepel. Az elméleti anyag számonkérésére a félév végén írásban vagy szóban kerül sor. Ennek eredménye szintén 50%-os súllyal szerepel.

  Érdemjegyek:

  0-39% - Elégtelen

  40-54% - Elégséges

  55-69% -Közepes

  70-84% - Jó

  85% -  Jeles

  11. Pótlási lehetőségek

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. Az elméleti tananyag zárthelyi ill. szóbeli beszámoló formájában történő pótlása a pótlási időszakban előre megadott időpontban lehetséges. A féléves projekt (házi feladat) pótlására a pótlási hét végéig van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 9th Edition by Y. Daniel Liang, ISBN-13: 978-0132936521, ISBN-10: 0132936526.

  Timothy Lethbridge: Object-oriented Software Engineering: Practical Software Development Using Uml And Java, Mcgraw-Hill College; 2nd edition, 2004, ISBN-10: 0077109082, ISBN-13:978-0077109080

  Bruce Eckel: Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall PTR; 4th edition, 2006, ISBN-10:0131872486, ISBN-13: 978-0131872486

  Marty Hall: Core Servlets und JavaServer Pages, Markt+Technik Verlag 2005, ISBN-10: 3827269547, ISBN-13:978-3827269546

  The Java Tutorial - A practical guide for programmers and the J2EE Tutorial on-line documents at http://java.sun.com/learning/tutorial/index.html

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hamar János

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Sütő Zoltán

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék