Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális elektronika

  A tantárgy angol neve: Digital Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Gépészeti Modellezés mesterszak, MSc képzés

  Industrial Electronics szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM005   1/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Sütő Zoltán

  Egyetemi Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, számrendszerek, aktív és passzív villamos elemek működése, villamos áramköri alapösszefüggések.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("2N-MG0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MM0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MW0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MT0")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Elektrotechnika alapjai

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

  viaua010 Digitális elektronika

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy feltételezi az alapvető elektrotechnikai és elektronikai ismereteket. A mechatronikai szakterület számára sem nélkülözhetők a digitális technikai és digitális elektronikai ismeretek. Ezek alapjaiba vezet be a tárgy. Alapozásul szolgál illetve kapcsolódik az informatikai, vezérléstechnikai és elektronikai tárgyakhoz.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  ELŐADÁSOK

  DIGITÁLIs TECHNIKA:

  Alapismeretek

  Bevezetés, kódolás, kódok, Kapcsoló algebra. Kanonikus alak. Minterm, maxterm, logikai függvények, Minimalizálási módszerek.

  Kombinációs hálózatok (KH-k)

  Elemei KH-k (kapuk). Elemi és származtatott kapuk. Teljes és nem teljes funkcionalitású kapuk. Összetett  KH-k: multiplexerek, demultiplexerek, kódolók, dekodólók, átkódolók. Aritmetikai áramkörök. Logikai feladat megvalósítása (kapukkal, multiplexerrel, stb.)

  Dinamikus viselkedés, feladatmegoldások

  Sorrendi hálózatok (SH-k)

  SH-k működése. Aszinkron és szinkron megvalósítás. Elemei SH-k hálózatok (flip-flop-ok). Összetettebb SH-k: (számlálók, regiszterek)

  DIGITÁLIS ELEKTRONIKA:

  Digitális áramkörök villamos jellemzői (jelterjedési idő, disszipáció, fan-out, stb.).
  IC gyártástechnológia. Áramköri logikák (bipoláris és MOS: TTL, MOS, CMOS)

  Alkalmazás-specifikus áramkörök. Programozható áramkörök. Vezérlések megvalósítási megoldásai. Példák.

  LABOR FOGLALKOZÁSOK:

  Egyszerű kombinációs áramkörök (mérés és szimuláció)

  Összetettebb kombinációs áramkörök (mérés és szimuláció)

  Egyszerű sorrendi áramkörök (mérés: kombinációs áramkörök)

  Összetettebb sorrendi áramkörök (mérés: kombinációs áramkörök)

  Számonkérés:

  1. ZH (kódolás, kombinációs és szekvenciális áramkörök)

  2. ZH (villamos jellemzők, technológia, logikák, felhasználás specifikus és programozható áramkörök, memóriák)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadásokra épít. Ennek elmélyítését segítik mérés-laboratóriumi és számítógépes szimulációs foglalkozások

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyik egyenként legalább elégséges megírása. A félévközi zárthelyik pontozása megegyezik a vizsga-zárthelyi pontozásával.

   

  b.       A vizsgaidőszakban:

  A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:
  0-39 pont         elégtelen (1)
  40-55  pont      elégséges (2)
  56-70  pont      közepes (3)
  71-85  pont      jó (4)
  86-100 pont     jeles (5) osztályzat.
  A vizsgába – hallgató kérésére – beszámítható a félévközi zárthelyik eredménye.
  Ez esetben szóbeli vizsga egészíti ki a félévközi zárthelyik eredményét. Ezen két összetevő is kiadhatja az év végi vizsgajegyet.
  11. Pótlási lehetőségek

  1.      A pótlási héten a zárthelyi és az ellenőrző mérés pótlására lehetőséget biztosítunk.

  2.      Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat (beleértve az ellenőrző mérést) pótolható a szorgalmi időszak végén ill. a pótlási héten.

  3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.

  4.      A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyik és vizsgák előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.    Maini, Anil, K.: Digital Electronics: Principles, Devices and Applications,
  John Wiley&Sons, 2007, ISBN: 978-0-470-03214-5

  2.    Mano, M. Morris: Digital Design, 3rd edition, Prentice_Hall, 2002, ISBN-10: 0130621218

  3.    J. Millman, A. Grabel: Microelectronics: Digital and Analog systems, McGraw Hill, 1987., ISBN-10: 007100596X

  4.    7. dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, BME AAI ET, 2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 6
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 
  Felkészülés laborokra
   24
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék