Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítményelektronika

  A tantárgy angol neve: Power Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki-kar

  Gépészeti modellezés szak, MSc képzés

  Ipari Elektronika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM002   2/0/1/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járdán R. Kálmán

  Tudományos főmunkatárs

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: komplex függvénytan, Laplace és Fourier transzformáció, mátrix számítás, differenciálegyenletek. Elektrotechnika alapjai. Szabályozás elmélet, irányítástechnika.  

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű teljesítmény-elektronikai elvek megismertetése a hallgatókkal. A teljesítményelektronikai kapcsolások, konverterek és azok tervezése, mérése, számítógépes szimulációja teszik színessé a tárgyat, melynek keretében a hallgatók megszerzik azokat az ismereteket, amelyekkel képesek lesznek a bonyolult berendezések, kapcsolások működésének magasabb szintű megértésére, mérésére, hiba megállapítására és kiválasztási, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.     Teljesítmény-elektronikai áramkörök elemei. Félvezető kapcsolók: BJT, MOSFET, IGBT, GTO.Új eszközök.

  2.     A teljesítményelektronikai áramkörökben lejátszódótranziens folyamatok

  3.     Az áramköri jelenségek vizsgálata analitikus módszerekkel

  4.     Számítógépes szimulációs szoftverek működése, elméleti alapjai, a főbb típusok

  5.     Konverterek osztályozása, kapcsolási elrendezések, konverterek tulajdonságai, átviteli függvényeik

  6.     AC/DC konverterek, a konverterek szabályozása. DC/AC konverterek felépítése és működése

  7.     DC/AC konverterek. Szabályozási módszerek,impulzusszélesség szabályozás. DC/AC konverterek alkalmazásai: Szünetmentes áramforrások, frekvenciaváltós villamos hajtások, szabályozott hajtások

  8.     Zárthelyi dolgozat írása

  9.     DC/DC konverterek és alkalmazásaik: tápegységek,villamos hajtások, szünetmentes áramforrások

  10. Rezonáns és kvázi rezonáns áramkörök. Ezek tulajdonságai. Alkalmazások.

  11. AC/AC konverterek. Ciklokonverterek és mátrixkonverterek.

  12. Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

  13. A villamos hajtások kinetikája

  14. Speciális villamos hajtások: kapcsolt reluktanciamotorok, kefenélküli egyen-, és váltakozó áramú motorok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és azt követő laboratórium, amely mérési gyakorlatokból valamint számítógépes laborban végzett számítási, modellezési és szimulációs gyakorlatokból áll.

  10. Követelmények

  a).      A szorgalmi időszakban:

  Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel. 2 zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel.

  Érdemjegy a szorgalmi időszakban írt zárthelyik alapján. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %-át nem érte el,illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

            0-39                   elégtelen (1)

            40-55                 elégséges (2)

            56-70                 közepes (3)

            71-85                 jó (4)

            86-93                 jeles (5), szóbelin megerősítve

            94-100               jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. A zárthelyi dolgozatok pótlása a megírást követő héten a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban lehetséges. Elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótlására a pótlási héten lehetőséget biztosítunk. Jelentkezés az utolsó oktatási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelezőirodalom:

  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control I.
  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control II. ( Lecture Notes. Mindkettő a Tanszék honlapján elérhető).
  • Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics. John Wiley, 1995

   

  Ajánlott irodalom:

  § Járdán, R.K.: Control in Power Electronics. Interaktív e-learning tananyag, 2005. (Készült az EU Leonardo da Vinci program keretében.) CD-n a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

  § R. Resnick, D. Halliday: Physics. Part. II.John-Wiley&Sons, 4. ed., 1992

  §  Nagy, I.(mk): Elektrotechnika Előadás segédlet. 10.fej. Teljesítményelektronika.,Műegyetemi Kiadó, 3. kiad. 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés mérésekre 18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása60
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járdán R. Kálmán

  tudományos

  főmunkatárs

  Automatizálási és Alkalmazott  Informatikai Tanszék

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott  Informatikai Tanszék