Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. június 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnök modellezés szak, MSc

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM001   2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rakos Balázs

  Egyetemi Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis,Laplace - transzformáció

  Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikaialapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan szintűelektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  · mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján

  · egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.

  Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékletistabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

  Visszacsatolás:hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméter bizonytalanságok figyelembevétele.

  Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.

  Digitális technika: Számrendszerek. Kódolás, kódok. Boole algebra. Kombinációs hálózatok: függvények, minimalizálás, átmeneti állapotok. Kombinációs hálózatok realizálása: kapukkal és más módon (multiplexer, ROM, stb.). Sorrendi hálózatok: bistabil elemek, számlálók, flip-flopok és regiszterek. Sorrendi hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Egyszerű szinkronsorrendi tervezés. Flip-flop helyettesítése másik flip-flop-pal.

  Digitális elektronika: Digitális áramkörök villamos tulajdonságai (jelterjedési idő, átviteli karakterisztika, disszipáció, terhelhetőség, zavarvédettség, stb.). Digitális integrált áramköri logikák (TTL, MOS, CMOS) és egyszerű kapcsolások. Katalógus-, alkalmazás specifikus és programozható áramkörök.

  Analóg és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

  Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

   

  A laboratóriumi gyakorlatokon az előadások anyagának szimulációs programok használatával történő feldolgozása folyik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás ,laboratóriumi mérések, házi feladatok.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmiidőszakban:

  A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása) és a házi feladatok teljesítése.

   

  b.       A vizsgaidőszakban:

  A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:
  0-39pont           elégtelen (1)
  40-55  pont        elégséges (2)
  56-70  pont        közepes (3)
  71-85  pont        jó (4)
  86-100 pont       jeles (5) osztályzat.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A  házi feladatok pótlására a pótlási időszak végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • A labormérések pótlására a pótlási időszak végéig van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Sedra A. S., Smith K. C., ”Microelectronic Circuits”, Saunders College Publishing. Third Edition, 1991., ISBN 0-03-051648-x

  2. Charles Fraster and John Milne: Integrated Electrical and Electronics Engineering for Mechanical Engineers, McGraw-Hill Book Company, London, 1994.

  3. Animated Lecture notes in electronics form: http://elektro.get.bme.hu/

  4. James W. Nilsson: Electric Circuits, Addison-Wesley Company, Massachusetts 1990.

  5. J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, 1987.

  6. I. Nagy, J. Megyeri: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, J4-1081/10

  7.dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, BME AAI ET, 2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra3
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rakos Balázs

  Egyetemi Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék