Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Webportálok fejlesztése

    A tantárgy angol neve: Development of WEB Portals

    Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 23.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Villamosmérnöki szak

    Mérnök informatikus szak 

    Szabadon választható tantárgy

     

    BSc és MSc képzés

     

    Szabadon választható tantárgy
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIAUJV83   4/0/0/v 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dunaev Dmitriy, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
    A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Portal/webportalok
    4. A tantárgy előadója

    Név:

    Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Gincsai Gábor

    Tanársegéd

    AAIT

    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

    A tárgy a HTML, CSS, JavaScript és C# nyelv alapvető ismeretére épít. A tárgy felvétele csak azon hallgatók számára ajánlott, akik ezekkel a technológiákkal tisztában vannak.

    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9083") )

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

    Ajánlott:

    A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. A HTML, CSS, JavaScript, C# nyelv ismerete viszont szükséges a tárgy teljesítéséhez, azonban ezekkel a témákkal a tárgy bevezető szinten nem foglalkozik.

    A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9083 (Webportálok fejlesztése) tantárgyat.

     

    7. A tantárgy célkitűzése

    A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a modern webes portálokkal szemben támasztott követelményekkel, és megoldásokat látnak azok gyakorlati megvalósítására. A cél, hogy a hallgató a webes portálokat komplex, a gyakorlatban általában kritikus fontosságú megoldásként lássa, ismerje az ilyen jellegű projektekhez tartozó problémakört, és tisztában legyen a lehetséges megoldási módokkal. A tárgy átfogó és teljes képet ad a portálok különböző felhasználási területeiről, külön hangsúlyt fektetve az architektúra, a teljesítmény és a biztonság kérdéseire.

    Az tárgyhoz kapcsolódó laborok keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is az ASP.NET platformon legújabb verziójával.

     

    8. A tantárgy részletes tematikája

    A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

    • Kliens szerver kommunikáció.
    • Szinkron és aszinkron felhasználói felületek.
    • Felhasználó azonosítás, jogosultság kezelés.
    • Biztonság.
    • Teljesítmény.
    • Komplex alkalmazás fejlesztése ASP.NET Core MVC segítségével.

    Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

    Hét

    Előadás

    Gyakorlat

    1

    Tantárgykövetelmények ismertetése.

    TCP/IP protokoll, IP címzés, névfeloldás, HTTP protokoll áttekintése.

    Opcionális gyakorlat

    Adatbázis kezelési megoldások átismétlése EF Core segítségével.

    2

    Felhasználói felületek tervezése.

    Webalkalmazás tervezése. (Funkciók, felhasználói felület, és adatbázis tervezés.)

    3

    Szerver oldali fejlesztés alapjai. Beérkező kérések feldolgozása, szerver oldali alkalmazás architektúra.

    ASP.NET Core MVC projekt létrehozása, felépítésének áttekintése, beállítási lehetőségek.

    4

    Kliens és szerver oldali állapotkezelési megoldások. (Session, cookie, storage)

    Szerver oldali renderelés (Razor)

    Adatbázis kezelés, adatelérés EF Core segítségével ASP.NET alkalmazásba.

    5

    Felhasználó azonosítás és jogosultság kezelés.

    Külső hitelesítési szolgáltatások működése.

    Impersonation és trusted identity model.

    Összetettebb oldalak készítése.

    Pl.: keresés, találati lista

    6

    Szinkron és aszinkron felhasználói felületek. AJAX, Cross domain hívások (CORS, JSONP).

    Egységes arculat megvalósítása, site layout és CSS segítségével.

    7

    Webszolgáltatások és REST API.

    Felhasználókezelés ASP.NET Identity-vel. Űrlap alapú és külső hitelesítési szolgáltatón keresztüli (pl.: Google) bejelentkezés megvalósítása.

    8

    Szerver oldali push modell.

    Longpolling, websocket, SignalR

    Adminisztrátori funkciók megvalósítása.

    Pl.: Termék feltöltés, kategorizálás

    9

    SSL és tanúsítványok.

    Felhasználói élmény javítása aszinkron kérésekkel. Web API, AJAX, UI komponensek (pl.: typeahead)

    10

    Biztonság az interneten. Biztonsággal kapcsolatos alapfogalmak.

    Újrahasznosítható komponensek készítése (View komponensek, Tag helperek).

    11

    Szerver oldali programozási hibák: SQL injection, cross-site scripting, buffer overrun, cross-site request forgery.

    Külső komponensek integrálása NuGet packegek segítségével.

    12

    Teljesítmény, skálázhatóság, tesztelés, monitorozás.

    SignalR használata ASP.NET Core környezetben.

    13

    Tartalék időpont elmaradó előadás esetére.

    SSL használata, kereső barát URL-ek kezelése, sitemap, meta tagek.

    14

    Házi feladat bemutatás

    Tartalék időpont elmaradó gyakorlat esetére.

    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

    Előadás és számítógépes labor. A számítógépes labor során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség Visual Studio és ASP.NET Core legújabb verzióinak a használatával.

    10. Követelmények

            A szorgalmi időszakban:

    A hallgatóknak a szorgalmi időszakban kötelező egy házi feladat részletes specifikálása (10. hétig), illetve a specifikált feladat elkészítése és bemutatása ASP.NET Core platformon a szorgalmi időszak végéig.A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a specifikációja és a házi feladata elfogadásra került.

    A vizsgaidőszakban:

    A tantárgy anyagából a hallgatók szóbeli vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

    11. Pótlási lehetőségek

    A házi feladat specifikációját a 10. héten kell beadni. Ezt különeljárási díj mellett a 11. hét végéig van lehetőség pótolni (a TVSZ 16§ (2) pontja alapján).

    A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni különeljárási díj mellett lehet a pótlási héten előre meghirdetett időpontban.

    Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

    12. Konzultációs lehetőségek

    Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

    1.     Jason De Oliveira, Michel Bruchet: Learning ASP.NET Core 2.0

    2.     Dustin Metzgar: .NET Core in Action, ISBN 9781617294273

    3.     Freeman, Adam: Pro ASP.NET Core MVC

    4.     Introducing ASP.NET Core 2.0 - Video

    5.     Introduction to ASP.NET Core

    6.     Getting Started with ASP.NET Core in Visual Studio 2017 (Web 101) - Video

    7.     MusicStore ASP.NET Core MVC

    8.     Elektronikus tanszéki jegyzetek

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

    Kontakt óra

    56

    Készülés előadásokra

    6

    Készülés laborra

    14

    Házi feladat elkészítése

    12

    Felkészülés vizsgára

    32

    Összesen 

    120

    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
    Név:

     

    Beosztás:

     

    Tanszék, Int.:

     

    Dr. Charaf Hassan

     

    docens

     

    Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

     

    Balássy György

     

    tanszéki mérnök

     

    Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

     

    Gincsai Gábor

     

    tanársegéd

     

    Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék