Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webportálok fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of WEB Portals

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

   

  BSc és MSc képzés

   

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV83   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dunaev Dmitriy,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Portal/webportalok
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gincsai Gábor

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy a HTML, CSS, JavaScript és C# nyelv alapvető ismeretére épít. A tárgy felvétele csak azon hallgatók számára ajánlott, akik ezekkel a technológiákkal tisztában vannak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9083") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. A HTML, CSS, JavaScript, C# nyelv ismerete viszont szükséges a tárgy teljesítéséhez, azonban ezekkel a témákkal a tárgy bevezető szinten nem foglalkozik.

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9083 (Webportálok fejlesztése) tantárgyat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a modern webes portálokkal szemben támasztott követelményekkel, és megoldásokat látnak azok gyakorlati megvalósítására. A cél, hogy a hallgató a webes portálokat komplex, a gyakorlatban általában kritikus fontosságú megoldásként lássa, ismerje az ilyen jellegű projektekhez tartozó problémakört, és tisztában legyen a lehetséges megoldási módokkal. A tárgy átfogó és teljes képet ad a portálok különböző felhasználási területeiről, külön hangsúlyt fektetve az architektúra, a teljesítmény és a biztonság kérdéseire.

  Az tárgyhoz kapcsolódó laborok keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is az ASP.NET platformon legújabb verziójával.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • Kliens szerver kommunikáció.
  • Szinkron és aszinkron felhasználói felületek.
  • Felhasználó azonosítás, jogosultság kezelés.
  • Biztonság.
  • Teljesítmény.
  • Komplex alkalmazás fejlesztése ASP.NET Core MVC segítségével.

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

  Előadás

  Gyakorlat

  1

  Tantárgykövetelmények ismertetése.

  TCP/IP protokoll, IP címzés, névfeloldás, HTTP protokoll áttekintése.

  Opcionális gyakorlat

  Adatbázis kezelési megoldások átismétlése EF Core segítségével.

  2

  Felhasználói felületek tervezése.

  Webalkalmazás tervezése. (Funkciók, felhasználói felület, és adatbázis tervezés.)

  3

  Szerver oldali fejlesztés alapjai. Beérkező kérések feldolgozása, szerver oldali alkalmazás architektúra.

  ASP.NET Core MVC projekt létrehozása, felépítésének áttekintése, beállítási lehetőségek.

  4

  Kliens és szerver oldali állapotkezelési megoldások. (Session, cookie, storage)

  Szerver oldali renderelés (Razor)

  Adatbázis kezelés, adatelérés EF Core segítségével ASP.NET alkalmazásba.

  5

  Felhasználó azonosítás és jogosultság kezelés.

  Külső hitelesítési szolgáltatások működése.

  Impersonation és trusted identity model.

  Összetettebb oldalak készítése.

  Pl.: keresés, találati lista

  6

  Szinkron és aszinkron felhasználói felületek. AJAX, Cross domain hívások (CORS, JSONP).

  Egységes arculat megvalósítása, site layout és CSS segítségével.

  7

  Webszolgáltatások és REST API.

  Felhasználókezelés ASP.NET Identity-vel. Űrlap alapú és külső hitelesítési szolgáltatón keresztüli (pl.: Google) bejelentkezés megvalósítása.

  8

  Szerver oldali push modell.

  Longpolling, websocket, SignalR

  Adminisztrátori funkciók megvalósítása.

  Pl.: Termék feltöltés, kategorizálás

  9

  SSL és tanúsítványok.

  Felhasználói élmény javítása aszinkron kérésekkel. Web API, AJAX, UI komponensek (pl.: typeahead)

  10

  Biztonság az interneten. Biztonsággal kapcsolatos alapfogalmak.

  Újrahasznosítható komponensek készítése (View komponensek, Tag helperek).

  11

  Szerver oldali programozási hibák: SQL injection, cross-site scripting, buffer overrun, cross-site request forgery.

  Külső komponensek integrálása NuGet packegek segítségével.

  12

  Teljesítmény, skálázhatóság, tesztelés, monitorozás.

  SignalR használata ASP.NET Core környezetben.

  13

  Tartalék időpont elmaradó előadás esetére.

  SSL használata, kereső barát URL-ek kezelése, sitemap, meta tagek.

  14

  Házi feladat bemutatás

  Tartalék időpont elmaradó gyakorlat esetére.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes labor. A számítógépes labor során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség Visual Studio és ASP.NET Core legújabb verzióinak a használatával.

  10. Követelmények

          A szorgalmi időszakban:

  A hallgatóknak a szorgalmi időszakban kötelező egy házi feladat részletes specifikálása (10. hétig), illetve a specifikált feladat elkészítése és bemutatása ASP.NET Core platformon a szorgalmi időszak végéig.A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a specifikációja és a házi feladata elfogadásra került.

  A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy anyagából a hallgatók szóbeli vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat specifikációját a 10. héten kell beadni. Ezt különeljárási díj mellett a 11. hét végéig van lehetőség pótolni (a TVSZ 16§ (2) pontja alapján).

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni különeljárási díj mellett lehet a pótlási héten előre meghirdetett időpontban.

  Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.     Jason De Oliveira, Michel Bruchet: Learning ASP.NET Core 2.0

  2.     Dustin Metzgar: .NET Core in Action, ISBN 9781617294273

  3.     Freeman, Adam: Pro ASP.NET Core MVC

  4.     Introducing ASP.NET Core 2.0 - Video

  5.     Introduction to ASP.NET Core

  6.     Getting Started with ASP.NET Core in Visual Studio 2017 (Web 101) - Video

  7.     MusicStore ASP.NET Core MVC

  8.     Elektronikus tanszéki jegyzetek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  6

  Készülés laborra

  14

  Házi feladat elkészítése

  12

  Felkészülés vizsgára

  32

  Összesen 

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Charaf Hassan

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Balássy György

   

  tanszéki mérnök

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Gincsai Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék