Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webportálok fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of WEB Portals

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

   

  BSc és MSc képzés

   

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV83   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dunaev Dmitriy, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Portal/webportalok
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gincsai Gábor

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy a C# nyelv, az SQL nyelv és a HTML nyelv ismeretére épít. A tárgy felvétele csak azon hallgatók számára ajánlott, akik ezekkel a technológiákkal tisztában vannak.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9083") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. Az SQL nyelv, a .NET platform és a HTML nyelv ismerete viszont szükséges a tárgy teljesítéséhez, azonban ezekkel a témákkal a tárgy bevezető szinten nem foglalkozik.

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9083 (Webportálok fejlesztése) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a modern webes portálokkal szemben támasztott követelményekkel, és megoldásokat látnak azok gyakorlati megvalósítására. A cél, hogy a hallgató a webes portálokat komplex, a gyakorlatban általában kritikus fontosságú megoldásként lássa, ismerje az ilyen jellegű projektekhez tartozó problémakört, és tisztában legyen a lehetséges megoldási módokkal. A tárgy átfogó és teljes képet ad a portálok különböző felhasználási területeiről, külön hangsúlyt fektetve az architektúra, a teljesítmény és a biztonság kérdéseire. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • Az internet működése
  • Szinkron és aszinkron felhasználói felületek
  • Portálok felépítése
  • Portál integráció
  • Keresőmotorok
  • Teljesítmény
  • Biztonság

   Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

  Előadás

  Gyakorlat

  1

  Tantárgykövetelmények ismertetése, az internet története. Az internet fizikai felépítése.

  Virtuális gép és a webszerver használata.

  Webalkalmazás tervezése. (Funkciók és felhasználói felület.)

  2

  TCP/IP protokoll, IP címzés, névfeloldás, a HTTP protokoll.

  ASP.NET MVC projekt létrehozása. MVC projekt felépítése, Areak kezelése, beállítási lehetőségek.

  3

  SSL és tanúsítványok.

  Első ASP.NET MVC oldalam, View Enginek.

  4

  Állapotkezelési megoldások.

  Egységes arculat megvalósítása, site layout és CSS segítségével.

  5

  Szinkron és aszinkron felhasználói felületek. AJAX.

  Adatbázis kezelés, EF integrálása ASP.NET alkalmazásba, Database projekt lehetőségei.

  6

  Teljesítmény, skálázhatóság, tesztelés, monitorozás.

  Adatkötés EF segítségével a weben.

  7

  Webszolgáltatások és REST API.

  Újrahasznosítható komponensek készítése (Partial View-k, URL Helpers).

  8

  Portál architektúrák. Együttműködés más rendszerekkel.

  Űrlap alapú felhasználó kezelés, claim based authetication. SSL használata.

  9

  Biztonság az interneten. Biztonsággal kapcsolatos alapfogalmak.

  Felhasználók beléptetése külső hitelesítés szolgáltató segítségével.

  10

  Architekturális kérdések, többszintű védelem. Impersonation és trusted identity model. Hitelesítés és jogosultságkezelés portálokon.

  Külső komponensek integrálása, NuGet packegek segítségével.

  11

  Szerver oldali programozási hibák: SQL injection, cross-site scripting, buffer overrun, cross-site request forgery.

  Kereső barát URL-ek hezelése, többnyelvű felhasználói felületek.

  12

  Védekezés spam ellen, reverse Turing-test, CAPTCHA. Titkok tárolása.

  Oldal részeinek aszinkronná tétele jQuery segítségével.

  13

  Keresőmotorok

  Tartalék időpont elmaradó gyakorlat esetére.

  14

  Tartalék időpont elmaradó előadás esetére.

  Házi feladat bemutatás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség Visual Studio és ASP.NET legújabb verzióinak a használatával.

  10. Követelmények

  a.        A szorgalmi időszakban
  A hallgatóknak a szorgalmi időszakban kötelező egy házi feladat részletes specifikálása (10. hétig), illetve a specifikált feladat elkészítése és bemutatása ASP.NET MVC platformon a szorgalmi időszak végéig.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a specifikációja és a házi feladata elfogadásra került.

  b.        A vizsgaidőszakban

  A tantárgy anyagából a hallgatók szóbeli vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat specifikációját a 10. héten kell beadni. Ezt különeljárási díj mellett a 11. hét végéig van lehetőség pótolni (a TVSZ 16§ (2) pontja alapján).

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni különeljárási díj mellett lehet a pótlási héten előre meghirdetett időpontban.

  Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Albert István et. al: A .NET Framework és programozása, ISBN: 9-639-13162-8

  2. Óravázlatok

  3. Elektronikus tanszéki jegyzetek

  4. ASP.NET Induló Készlet Webfejlesztőknek

  5. ASP.NET AJAX Induló Készlet

  6. .NET Framework 3.5 és Visual Studio 2008 Induló Készlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

   

  56

   

  Házi feladat elkészítése

   

  16
  Felkészülés vizsgára (40%)

   

  48
  Összesen

   

  120

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Charaf Hassan

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Balássy György

   

  tanszéki mérnök

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Gincsai Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

   Bogárdi-Mészöly Ágnes Dr. docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék