LINUX alapú hálózatok

A tantárgy angol neve: Linux-Based Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak
Mérnökinformatikus szak
Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV60   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
4. A tantárgy előadója
Név

 

Beosztás

 

Tanszék, Intézet

 

Bányász Gábor

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Kardos Gergely

 

tanszéki mérnök

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9160") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9160 (LINUX alapú hálózatok) tantárgyat.
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja napjaink legdinamikusabban fejlődő Unix implementációjának, a Linuxnak rendszeradminisztrátor szintű megismertetése. A hallgatók felkészítése a szerver és hálózat adminisztrációs feladatokra. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés: installálás, ismerkedés

   

 • Állomány kezelés: partícionálás, állományrendszerek, könyvtár struktúra, speciális állományok

   

 • Felhasználók adminisztrációja: felhasználók kezelése, jogosultságok, quota

   

 • A parancsértelmező és a segédprogramok

   

 • Folyamatok

   

 • A rendszer elindulása: a linux boot folyamat, automatizált programindítások

   

 • Log mechanizmus

   

 • Napló kezelés

   

 • RPM csomagkezelés

   

 • X Window arhcitektúra

   

 • Hálózati interfészek konfigurálása

   

 • Hálózati állomány megosztások: FTP, NFS, Samba

   

 • Levelezés: SMTP, POP3, IMAP, Procmail, SPAM szűrés, levelezési listák

   

 • Web szolgáltatások: web szerver, webmail, webes adminisztráció

   

 • Hálózat diagnosztika: egyszerű eszközök, wireshark, snort

   

 • Egyéb hálózati szolgáltatások: DNS, DHCP

   

 • Tűzfalak: iptables alapú, és nagyválalati rendszerek

   

 • Tanúsítványok kezelése

   

 • Rendszer visszaállítás

   

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

 

Hét

 

 

1

Linux telepítése, alapok.

 

2

Állomány típusok, állományrendszerek, partíciók, swap, speciális állományok,könyvtár rendszer

 

3

A felhasználók adminisztrációjára szolgáló parancsok, jogosultságok beállítása, limitációk konfigurálása, shell

 

4

További segédprogramok, folyamatok kezelése, chroot, a rendszer indulása, automatizált program indítás, naplózás

 

5

Hálózat konfiguráció, ssh. Hálózati állomány szolgáltatások: ftp, nfs, samba

 

6

Web szerver, php, drupal, awstats

 

7

Levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások: sendmail, procmail, dovecot, spamassassin, squirrelmail

 

8

DHCP szolgáltatás, DNS szolgáltatás.

 

9

Tűzfalak: tűzfalak evolúciója, a határvédelmi rendszer kialakítása, iptables, Zorp

 

10

Hálózat diagnosztika, IDS rendszerek, snort

 

11

Naplófeldolgozás, a naplókezelés kérdései

 

12

Kernel fordítás, rendszer visszaállítás

 

13

Tanúsítványkezelő rendszer kialakítása. Az authentikáció finomhangolása (PAM).

 

14

Elővizsga

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és számítógépes gyakorlat tanszéki laborban. Az óra során a hallgatók az elméletet gyakorlatban is láthatják és kipróbálhatják a számítógépeken.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

 

 

A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.

 

A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint),

 

Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

 

 

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

 

A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

 

11. Pótlási lehetőségek ·       Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)

 

·       Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

 

·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz tartozó jegyzetet a hallgatók elektronikus formában elérhetik.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bányász Gábor

tanársegéd

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Lengyel László

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék