Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  LINUX alapú hálózatok

  A tantárgy angol neve: Linux-Based Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV60   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Bányász Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Kardos Gergely

   

  tanszéki mérnök

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9160") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9160 (LINUX alapú hálózatok) tantárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja napjaink legdinamikusabban fejlődő Unix implementációjának, a Linuxnak rendszeradminisztrátor szintű megismertetése. A hallgatók felkészítése a szerver és hálózat adminisztrációs feladatokra. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés: installálás, ismerkedés

    

  • Állomány kezelés: partícionálás, állományrendszerek, könyvtár struktúra, speciális állományok

    

  • Felhasználók adminisztrációja: felhasználók kezelése, jogosultságok, quota

    

  • A parancsértelmező és a segédprogramok

    

  • Folyamatok

    

  • A rendszer elindulása: a linux boot folyamat, automatizált programindítások

    

  • Log mechanizmus

    

  • Napló kezelés

    

  • RPM csomagkezelés

    

  • X Window arhcitektúra

    

  • Hálózati interfészek konfigurálása

    

  • Hálózati állomány megosztások: FTP, NFS, Samba

    

  • Levelezés: SMTP, POP3, IMAP, Procmail, SPAM szűrés, levelezési listák

    

  • Web szolgáltatások: web szerver, webmail, webes adminisztráció

    

  • Hálózat diagnosztika: egyszerű eszközök, wireshark, snort

    

  • Egyéb hálózati szolgáltatások: DNS, DHCP

    

  • Tűzfalak: iptables alapú, és nagyválalati rendszerek

    

  • Tanúsítványok kezelése

    

  • Rendszer visszaállítás

    

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Hét

   

   

  1

  Linux telepítése, alapok.

   

  2

  Állomány típusok, állományrendszerek, partíciók, swap, speciális állományok,könyvtár rendszer

   

  3

  A felhasználók adminisztrációjára szolgáló parancsok, jogosultságok beállítása, limitációk konfigurálása, shell

   

  4

  További segédprogramok, folyamatok kezelése, chroot, a rendszer indulása, automatizált program indítás, naplózás

   

  5

  Hálózat konfiguráció, ssh. Hálózati állomány szolgáltatások: ftp, nfs, samba

   

  6

  Web szerver, php, drupal, awstats

   

  7

  Levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások: sendmail, procmail, dovecot, spamassassin, squirrelmail

   

  8

  DHCP szolgáltatás, DNS szolgáltatás.

   

  9

  Tűzfalak: tűzfalak evolúciója, a határvédelmi rendszer kialakítása, iptables, Zorp

   

  10

  Hálózat diagnosztika, IDS rendszerek, snort

   

  11

  Naplófeldolgozás, a naplókezelés kérdései

   

  12

  Kernel fordítás, rendszer visszaállítás

   

  13

  Tanúsítványkezelő rendszer kialakítása. Az authentikáció finomhangolása (PAM).

   

  14

  Elővizsga

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat tanszéki laborban. Az óra során a hallgatók az elméletet gyakorlatban is láthatják és kipróbálhatják a számítógépeken.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

   

   

  A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.

   

  A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint),

   

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

   

   

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

   

  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek ·       Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)

   

  ·       Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

   

  ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz tartozó jegyzetet a hallgatók elektronikus formában elérhetik.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék