Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok szerver oldali programozása

  A tantárgy angol neve: Programming Data Bases on the Server Side

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak,
  Mérnök informatikus szak,
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV59   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Dr. Iváncsy Renáta

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Iváncsy Szabolcs

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbáziskezelés

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9159") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9159 Adatbázisok szerver oldali programozása című 5 kredites tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a különböző, széles körben elterjedt és a korszerű szoftverfejlesztésben nélkülözhetetlen adatbáziskezelő rendszerek szerver-oldali programozásának módjával. A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az Oracle és a Microsoft SQL Server adatbáziskezelő rendszerek felépítésével és programozásának lehetőségeivel. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel a különböző adatbáziskezelő rendszerek adottságai és lehetőségei alapján:

  Az Oracle adatbáziskezelő programozása

  ·         Az Oracle adatbáziskezelő rendszer procedurális nyelvének, a PL/SQL áttekintése, a nyelv alapjai, adattípusainak ismertetése, használatuk.

  ·         Programvezérlő utasítások felépítése, szerkezete, szintaktikája és használata.

  ·         Összetett adattípusok és alkalmazásaik.

  ·         A kurzor fogalma az adatbázsikezelésben, a kurzorok használata, lehetőségei, előnyei.

  ·         Tranzakciók Oracle szerveren.

  ·         Kivételkezelés (a rendszer által definiált és a felhasználó által definiált kivételek tárgyalása).

  ·         Függvények, eljárások definiálása, deklarálása, hívásainak módja, paraméterezése. A függvények visszatérési értéke.

  ·         Triggerek és tárolt eljárások használata, előnyei, hátrányai.

  ·         Csomagok definiálása, használata az Oracle rendszerben. Beépített csomagok ismertetése.

  ·         A PL/SQL objektumok felépítése, előnyei, használati lehetőségei. Az objektum orientált programozás az Oracleben.

  ·         További lehetőségek (pl. XML támogatása)

  A Microsoft SQL Server és programozása

   

  ·         Az MS SQL szerver programozási nyelvének, a Transact-SQL-nek az ismertetése, a nyelv alapjai, szintaktikája, változói. Az adattípusok. Összehasonlítás a PL/SQL nyelvvel, azonosságok, különbségek..

  ·         A programvezérlés szerkezete, a programvezérlő utasítások (feltételes utasítások, ciklusok stb.)

  ·         Kurzorok definíciója az MS SQL Serveren, használata.

  ·         Tranzakciók és hibakezelés.

  ·         Triggerek, tárolt eljárások az MS SQL Serveren.

  ·         Optimalizálás, egyéb lehetőségek (pl. XML támogatás, e-mail küldés stb.)

  ·         Az XML támogatottságának összehasonlítása az Oracle és az MS SQL Server adatbáziskezelő rendszerekben.

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

   

  Gyakorlat

   

  Előadás

   

  1

  Tantárgykövetelmények ismertetése.

  A félév során használt minta adatbázisok megismerése

  Az SQL nyelv rövid ismétlése, a különböző adatbázis-kezelőkben eltérő beépített függvények, operátorok ismertetése.

  2 és 3 rétegű szoftver architektúra

  Szerver oldali programozás előnyei, hátrányai.

  PL/SQL: Alapok

  PL/SQL Programvezérlő utasítások

  2

  SQL-1

  SQL 1. gyakorlat, DDL utasítások

  PL/SQL :Adattípusok

  PL/SQL : Összetett adattípusok

  3

  SQL 2. DML utasítások

  PL/SQL blokkok, programvezérlő utasítások

  PL/SQL Típusok

  PL/SQL: Kurzorok (explicit és implicit)

  PL/SQL:Kurzor változók

  4

  PL/SQL: Programvezérlő utasítások

  PL/SQL:Összetett adattípusok

  PL/SQL:Kurzorok.

  PL/SQL:Kivételek

  PL/SQL:Tárolt eljárások

  PL/SQL:Tárolt függvények.

  5

  PL/SQL:Kivételek, tárolt eljárások, függvények

  PL/SQL:Beépített függvények

  PL/SQL:Triggerek

  6

  PL/SQL:Kivételek

  PL/SQL:Tárolt alprogramok

  PL/SQL:Csomagok

  PL/SQL:Beépített csomagok

  7

  PL/SQL:Triggerek

  PL/SQL: Szerver oldali tranzakciókezelés

  8

  PL/SQL:Csomagok

  PL/SQL:Dinamikus SQL

  PL/SQL:Data Dictionary

  9

  PL/SQL:Dinamikus SQL, Data dictionary

  T-SQL: Alapok

  T-SQL:Programvezérlő utasítások

  T-SQL:Kurzorok

  10

  ZH

  T-SQL:Tárolt eljárások, függvények

  T-SQL:Triggerek.

  11

  T-SQL:Programvezérlő utasítások

  T-SQL:Kurzorok, alprogramok

  T-SQL:Tranzakciók

  12

  T-SQL:Triggerek,

  T-SQL:Kivételek

  T-SQL:Hibakezelés

  T-SQL:Dinamikus SQL

  13

  Kliens programozás (ADO.NET),
  T-SQL: dinamikus SQL

  XML kezelése a két adatbáziskezelőben

  14

  Minta vizsgasor megoldása

  Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség Oracle és MS SQL Server legújabb verzióinak a használatával.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

   

  A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.

   

  A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint),

   

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

   

   

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek ·       Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)

   

  ·       Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

   

  ·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, Műegyetemi Kiadó, 2008.

   

  ·         Michael McLaughlin, Oracle Database 11g, PL/SQL Programming, Oracle Press, 2008.

   

  ·         Itzik Ben-gan, Dejan Sarka, Roger Wolter, Inside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL Programming, Microsoft Press, 2006.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Iváncsy Renáta

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Iváncsy Szabolcs

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék