Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázis-kezelő rendszerek

  A tantárgy angol neve: Database Management Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV34   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/akr
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ekler Péter

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető programozási ismeretetek. Adatbázis-kezelés alapszintű ismerete. Windows operációs rendszer ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9334") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott: Adatbázisok VITMA311 vagy Adatbázisok VITMAB00

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vastag, mobil és vékony kliensek modern adatbázisokhoz való illesztésével, a tervezés, karbantartás és a teljesítmény-optimalizálás kérdéseivel. A tárgy során alkalmazásfejlesztői szempontból bemutatásra kerül, hogy az architektúrák, biztonsági kérdések, elosztott adatbázisok, párhuzamos feldolgozás, adattárházak, strukturált és nem strukturált adatbázisok, felhő szolgáltatásként elérhető adatbázisok, memória adatbázisok milyen módon jelennek meg vastag, mobil és vékony kliensek adat alapú kiszolgálása esetén. A tárgy ismerteti mind az adatbázis kialakítási, kapcsolódási, valamint az adminisztrátori és fejlesztői feladatokat is kliensek kiszolgálása esetén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés. Relációs adatbázisok, relációs adatmodell, adatbázis tervezés. Az SQL nyelv áttekintése. PL-SQL és T-SQL specifikus szintaxis.

  2.

  Tranzakciós sajátosságok, izolációs szintek. Zárak. Egymásba ágyazott tranzakciók. Tranzakciós módok. 

  3.

  Indexek (függvényalapú, bitmap, klaszter, hierarchikus stb.). Full-text index. Statisztikák. Teljesítménymonitorozás.

  4.

  Végrehajtási tervek elérése és értelmezése MS SQL Server alatt.

  5.

  Szerveroldali programozás Oracle alatt.

  6.

  Szerver oldali programozás MS SQL szerver alatt.

  7.

  MS SQL Server architektúra. Biztonsági rendszer. Elosztott adatbáziskezelés. Mentés/visszaállítás. Replikáció. SQL Server Recovery.

  8.

  Adattárházak, OLAP rendszerek.

  9.

  Adattárházak alkalmazásfejlesztési szempontból. Vastag, mobil és vékony kliensek együttműködési lehetőségei adattárházakkal.

  10.

  Kliens alkalmazások adat alapú teljesítmény és válaszidő gyorsítási technológiái. Legjobb gyakorlatok terhelés elosztás és skálázhatóság kialakítására.

  11.

  Zárthelyi

  12.

  Hadoop rendszer alkalmazási és felhasználói szempontból. Alapfogalmak, map-reduce modell, bevált és gyakran alkalmazott kiegészítő technológiák (Hive, Impala).

  13.

  Komplex vastag, mobil és reszponzív webes kliensek tervezése adatbázis kiszolgálás szempontjából. Javasolt interfészek, kommunikációs formák és adatbázis kombinációk. Standard és egyedi interfészek kialakítása.

  14.

  Adatbázis optimalizálás, teljesítmény mérés, terhelés kiegyenlítés. Újszerű adatbázis technológiák (pl. Cassandra) és népszerű felhő megoldások adatbázis- tervezés és kezelés szempontjából.

   

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Adatbázis tervezés. Tranzakciók.

  2.

  Szerveroldali programozás.

  3.

  Lekérdezési tervek vizsgálata MS SQL szerverben.

  4.

  Vastag, mobil és vékony kliens illesztés strukturált adatbázisokhoz.

  5.

  Vastag, mobil és vékony kliens illesztés nem strukturált adatbázisokhoz

  6.

  Alkalmazásfejlesztés Hadoop (Hive).adatok eléréséhez

  7.

  Egyedi interfészek tervezése és megvalósítása adatbázis kapcsolatok kiszolgálására.

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: igény szerint

    

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Eric Redmond, Jim R. Wilson, Seven Databases in Seven Weeks, O'Reilly Media, 2012.
  • Eben Hewitt: Cassandra: The Definitive Guide, O'Reilly Media, 2010.
  • Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, Műegyetemi Kiadó, 2008.
  • Ross Mistry: Microsoft SQL Server 2008 Management and Administration, Sams, 2009.
  • Kalen Delaney, Paul S. Randal, Kimberly L. Tripp, Conor Cunningham, Adam Machanic: Microsoft SQL Server 2008 Internals, Microsoft Press, 2009.
  • Kevin Loney: Oracle Database 11g The Complete Reference, McGraw-Hill Osborne Media, 2008.
  • Bob Bryla, Kevin Loney: Oracle Database 11g DBA Handbook, McGraw-Hill Osborne Media, 2007.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Renáta

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kovács Ferenc

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék