Korszerű operációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Modern Operational Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV25   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Oláh István

Mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítástechnikai alapismeretek,
  • Hálózati operációs rendszerek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9325") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9325 (Korszerú operációs rendszerek) tantárgyat.
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a Microsoft Windows Active Directory alapú hálózati rendszereket, azok szolgáltatásait, az üzemeltetésükkel kapcsolatos feladatokat.

8. A tantárgy részletes tematikája  Windows alapú hálózati rendszerek: munkacsoport és tartomány

-          A Windows telepítése, a telepítés előkészítése, a telepítés típusai és fázisai

-          Merevlemezes háttértárolók, állományrendszerek, hibatűrő adattárolás

-          Nyomtatás, nyomtatási rendszer részei, nyomtatási folyamat, nyomtatók telepítése és üzemeltetése, hálózati nyomtatók

-          Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása és kezelése

-          Biztonsági szolgáltatások: jogosultságrendszer különböző erőforrástípusok esetén, konfiguráció

-          Windows alapú hálózati környezet, a hálózat felépítése, erőforrások megosztása, protokollok, hálózati szolgáltatások, DHCP, WINS, DNS, RAS, Intranet, Internet Information Server

-          Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

-          Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

-          Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

-          Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

-          Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

-          Adminisztrációs feladatok automatizálása: szkript programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

-          Rendszerüzemeltetési eszközök, a System Center termékcsalád

-          A System Center Essentials termék lehetőségei és szolgáltatásai

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

Hét

 

 

1.      előadás

 

2.      előadás

 

1

Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

Lightweight Directory Services

Certificate Services

Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

Rights Managemenent Services

Federation Services

2

Active Directory Domain Services bevezetés

Logikai konfiguráció

Active Directory Domain Services

fizikai konfiguráció

3

Active Directory Domain Services és Domain Name System

Active Directory Domain Services telepítése

4

Felhasználó objektumok kezelése

Számítógép objektumok kezelése

5

Csoport objektumok kezelése

További címtárobjektumok kezelése

6

Biztonsági rendszer

Jogosultságok kezelése

NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

7

Címtárobjektumok jogosultságai

Üzemeltetői feladatok delegálása

Trust kapcsolatok

Informatikai rendszerek összekapcsolása

8

ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

Telephelyek és replikáció

9

Group Policy rendszer működése

Komponensek és működésük

Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

10

Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

11

Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

12

System Center termékcsalád áttekintése

System Center Essentials telepítése

13

System Center Essentials funkciók és szolgáltatások

System Center Essentials használata

14

Vizsga konzultáció

Elővizsga

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy heti 4 óra előadás.

10. Követelmények

a., A szorgalmi időszakban: Zárthelyi

b., A vizsgaidőszakban: vizsga: szóbeli

c., Elővizsga: –

11. Pótlási lehetőségek
Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet (Oláh István)
  2. Microsoft Windows® Server 2003 Administrator�s Companion, MSPress 2003
  3. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit, MSPress 2003 – több könyv
  4. Microsoft Windows Server 2003 online dokumentáció http://www.microsoft.com/windowsserver2003
  5. Microsoft Windows Server 2003 Product Documentation http://www.microsoft.com/technet
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Oláh István

Mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 Dr. Charaf Hassan
 docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék