Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű operációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Modern Operational Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV25   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Oláh István

  Mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Számítástechnikai alapismeretek,
  • Hálózati operációs rendszerek,
  • Számítógépes hálózati ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9325") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9325 (Korszerú operációs rendszerek) tantárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a Microsoft Windows Active Directory alapú hálózati rendszereket, azok szolgáltatásait, az üzemeltetésükkel kapcsolatos feladatokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája  Windows alapú hálózati rendszerek: munkacsoport és tartomány

  -          A Windows telepítése, a telepítés előkészítése, a telepítés típusai és fázisai

  -          Merevlemezes háttértárolók, állományrendszerek, hibatűrő adattárolás

  -          Nyomtatás, nyomtatási rendszer részei, nyomtatási folyamat, nyomtatók telepítése és üzemeltetése, hálózati nyomtatók

  -          Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása és kezelése

  -          Biztonsági szolgáltatások: jogosultságrendszer különböző erőforrástípusok esetén, konfiguráció

  -          Windows alapú hálózati környezet, a hálózat felépítése, erőforrások megosztása, protokollok, hálózati szolgáltatások, DHCP, WINS, DNS, RAS, Intranet, Internet Information Server

  -          Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

  -          Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

  -          Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

  -          Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

  -          Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

  -          Adminisztrációs feladatok automatizálása: szkript programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

  -          Rendszerüzemeltetési eszközök, a System Center termékcsalád

  -          A System Center Essentials termék lehetőségei és szolgáltatásai

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

  Hét

   

   

  1.      előadás

   

  2.      előadás

   

  1

  Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

  Lightweight Directory Services

  Certificate Services

  Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

  Rights Managemenent Services

  Federation Services

  2

  Active Directory Domain Services bevezetés

  Logikai konfiguráció

  Active Directory Domain Services

  fizikai konfiguráció

  3

  Active Directory Domain Services és Domain Name System

  Active Directory Domain Services telepítése

  4

  Felhasználó objektumok kezelése

  Számítógép objektumok kezelése

  5

  Csoport objektumok kezelése

  További címtárobjektumok kezelése

  6

  Biztonsági rendszer

  Jogosultságok kezelése

  NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

  7

  Címtárobjektumok jogosultságai

  Üzemeltetői feladatok delegálása

  Trust kapcsolatok

  Informatikai rendszerek összekapcsolása

  8

  ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

  Telephelyek és replikáció

  9

  Group Policy rendszer működése

  Komponensek és működésük

  Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

  10

  Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

  Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

  11

  Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

  Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

  12

  System Center termékcsalád áttekintése

  System Center Essentials telepítése

  13

  System Center Essentials funkciók és szolgáltatások

  System Center Essentials használata

  14

  Vizsga konzultáció

  Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények

  a., A szorgalmi időszakban: Zárthelyi

  b., A vizsgaidőszakban: vizsga: szóbeli

  c., Elővizsga: –

  11. Pótlási lehetőségek
  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tanszéki segédlet (Oláh István)
  2. Microsoft Windows® Server 2003 Administrator�s Companion, MSPress 2003
  3. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit, MSPress 2003 – több könyv
  4. Microsoft Windows Server 2003 online dokumentáció http://www.microsoft.com/windowsserver2003
  5. Microsoft Windows Server 2003 Product Documentation http://www.microsoft.com/technet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Oláh István

  Mestertanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   Dr. Charaf Hassan
   docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék