Grafikai és animációs eszközök

A tantárgy angol neve: Graphical and Animation Tools

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 22.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, 
Mérnök informatikus szak,
Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV21   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
4. A tantárgy előadója

 

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

Dr. Mezei Gergely

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Kovács Tibor

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9321") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

-

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábbannem hallgatták a következő tárgyakat: Grafikai és animációs eszközök(VIAU9321)

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a grafikai és animációseszözöket, a korszerű reklám anyagok számítógépes tervezési éskészítési lehetőségeit, formatervezéshez vagy építészeti tervezéshezeszközt mutasson. A tárgy segítségével a hallgatók az adatok újfajta megjelenítési és kezelési módját sajátíthatják el.
8. A tantárgy részletes tematikája

Elméleti: Modell szerkezete, modellezési technikák.Rétegorientált 2D tervezés. 2D rendszerek (görbék, poligonok, stb). 3Drendszerek: mesh alapú, nurbs alapú, stb. Mesh alapú rendszerekjellemzői. Modellépítési technikák (áttekintés): pontokból, grafikusprimitívek segítségével, procedurális modellgenerálás, 3D szkennelésieljárások, egyéb elemek. Kamerák: perspektivikus leképzés. Fények.Eljárások (gravitáció, deflektor, emitter, ...). Az anyag: amodellanyag fogalma, fő anyagjellemzők

Gyakorlat: 3D Studio Max bemutatása.Képernyőelemek. Modulok bemutatása egy példán keresztül: 2D Shaper, 3DLofter, 3D Editor, Material Editor, Keyframer.

 A tárgy gyakorlatorientált.

Hét

Előadás

1

Követelmények ismertetése, demó animáció

2

Nézetek, transzformációk, navigáció, grafikai primitívek és használatuk

3

Alapfunkciók: Igazítás, elrendezés, sokszorosítás I.

4

Modifier stack és viselkedése, sokszorosítás II.

5
2D -> 3D átalakítás (Lathe, extrude), további módosítók

6

2D -> 3D átalakítás (Loft), Loft deformations, példák az eddig tanultakra

7

Fények, fénytípusok, bevilágítás

8

Anyagjellemzők típusok, használatuk, paraméterezés

9

Anyagjellemzők II., animációs alapok (kulcsképkockák)

10

Animáció (track view, ...), Render motorok

11

Kapcsolatok (link, forward és inverz kinematika)

12

Kiselőadások I. (NURBS és Low Poly)

13

Kiselőadások II. (Camera Match, Video Post, Scriptek)

14

Kiselőadások III. (Hair and Fur, Reactor, Részecske rendszerek)

A kiselőadások a félév közben egyenletesen elosztva kerülnek bemutatásra, ezért az utolsó három hét jellemzően korábbra csúszik és a tematika többi része későbbre kerül.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, a hallgatók számítógépen követik, a gyakorlatban kipróbálják az előadó által elmondott anyagot.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 

Ahallgatók egy nagy házi feladatot kapnak, amelyet az utolsó gyakorlaton kellbemutatni, ez az aláírás feltétele. A nagyházi feladat beleszámít a vizsgajegybe.

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

Vizsga:A tárgy vizsgával zárul a tárgy anyagából, a vizsga írásbeli elméleti és szóbeli gyakorlati kérdéseket is tartalmaz.


11. Pótlási lehetőségek
  • Hiányzó házifeladat a pótlási héten beadható.
  • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerintpótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • 3D Studio Max kézikönyv
  • Kelly L. Murdock: 3D Studió Max Bibila
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék, Intézet

Dr. Mezei Gergely

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Kovács Tibor

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Egyéb megjegyzések A tárgyat a karon kívüli hallgatók is felvehetik (pl. építészek, formatervetők, ...).